inceleyin

Covid19 ile Küresel Mücadelede Teknoparklar ve Bilim Ekosistemleri 09 Ekim 2020

Covid19 ile Küresel Mücadelede Bilim Parkları ve Yenilikçilik Ekosistemleri

Dünya genelinde teknoloji geliştirmek ve Ar-Ge çalışmaları için bir merkez olma durumunda olan bilim parkları pek çok yapı ve isimde karşımıza çıksalar da tek bir misyonu paylaşıyorlar; bulundukları kentlerin, ülkelerin ve toplulukların yaşam kalitelerini yükseltmek ve insanlığın yaşadığı ve bazen dramatik olabilen büyük zorlukların üstesinden gelmek.

Bu yıla damga vuran ve dünyanın en büyük şehirlerinin görkemli meydanlarını bomboş bırakan, bizleri evlerimize kapanmaya mahkûm eden Covid -19 salgını süreci hiç şüphesiz bu yüzleşmelerden en büyüğü oldu ve Teknoparklar bu süreçte Covid -19 ile savaşın en önemli cephelerinden biri haline geldi.

Salgının başladığı andan itibaren sadece Türkiye’de değil, dünya genelindeki bilim parkları ve İnovasyon merkezleri aldıkları hızlı önlemler ve kısa sürede geliştirdikleri çözümlerle salgın sürecine hızlı bir şekilde adapte oldular.

Bu süreçte pek çok teknoparkta başta aşı geliştirme çalışmaları olmak üzere; koronavirüs salgını boyunca en çok gereksinim duyulan solunum cihazları teknolojilerinin geliştirilmesi ve mobilitilerinin artırılması, dezenfektan ve diğer sanitasyon ürünlerinde yürütülen Ar–Ge çalışmaları, enfekte olan kişilerin takibinin yapılabilmesi ve sosyal mesafenin korunabilmesi için geliştirilen mobil uygulamalar başta olmak üzere görüntü izlemeye ve işlemeye dayalı teknolojiler ve daha birçok alanda ve üründe teknolojik yeniliğin merkezi konumuna geldiler.                                                         

Bilim parkları ve yenilikçilik ekosistemlerinin bu süreçte geliştirdikleri çözümlere ve “iyi örnek” teşkil edebilecek uygulamalara birlikte göz atalım;

 “iyi örnek” Estonya

İlk durağımız Avrupa’da yenilikçiliğin ve dijital dönüşümün öncüsü Estonya;  Tallinn Bilim Parkı ve Teknopol ve bu teknoparka bağlı hızlandırıcı Accelarate Estonia kriz sürecinde çevrimiçi olarak ulusal çapta düzenledikleri “Hack to Crisis” etkinliğiyle yanıt verdi. Daha sonra ülkemiz de dâhil olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde bu etkinlikten “esinlenen” pek çok hachaton’lar düzenlense de Tallinn’de düzenlenen “Hack to Crisis” bilim parkları ekosistemi içerisinde aktif olarak bu krize çözüm bulmaya yönelik olarak yenilikçi fikirleri yarıştıran ilk etkinlik olarak oldukça önemliydi. Hekaton sonunda seçilen 5 fikre Tallinn Bilim Parkı 5.000€ tutarında başlangıç desteği sağladı.

Şimdide Güney Avrupa’dan bir örnekle devam edelim.

Medikal Ar-Ge Çalışmalarında İspanya Örneği     

Kıta Avrupa’sında salgına en erken ve etkili çözüm geliştiren bilim parkları arasında İspanya bilim parkları ekosistemi de yer alıyor. Özellikle salgının ilk anlarından itibaren; Valencia Bilim Parkı, bünyesinde yer alan bütün mikrobiyoloji laboratuvarlarını günlük 300 ila 500 testin yapılabildiği birer mini Covid test merkezine dönüştürerek çok önemli bir görev üstlenmiş oldu. Aynı zamanda Valencia şehri sakinleri için pek çok çevrim içi araç, çözüm ve öneriyi bir araya getirerek salgınla mücadelede önemli rol oynadı.

Yine bu ülkede yer alan Galiçya Teknoloji Parkı, bünyesindeki salgına yönelik teknoloji tabanlı çözüm üreten firmalar destek olmak amacıyla 5 ay kira almayacağını duyurarak firmalara bu süreçte hem destek sağladı hem de kaynaklarına salgınla mücadelede kullanmaları konusunda yönlendirdi.

Toplumsal Sorumluluk Örneği İtalya

Avrupa’da üçüncü durağımız ise Milano İnovasyon Bölgesi. MIND kısa adıyla da bilinen bu teknopark ise bulunduğu kentte Covid19 salgınıyla savaşta toplumla birlikte çözümler üretmek amacıyla, ortaokul ve lise öğrencilerinin de katıldığı birçok fikir yarışması düzenleyerek yenilikçi fikirlere destek oldu. Milano’da yer alan ve Covid19 ile savaşan hastane ve diğer sağlık merkezilerine ise MIND firmalarının ürettiği tıbbı cihaz ve biyomedikal ürün ağışında bulunan MIND, Milano kentinde Covid19 salgınına karşı fikri olan girişimcilere ücretsiz olarak ortak çalışma alanı ve alt yapı imkânı sunarak topluluk odaklı çalışmalara öncülük etti.

ABD’den Bir Örnek Ann Arbor SPARK

Kuzey Amerika’da devam edelim; ABD’nin Michigan Eyaletinde yer alan Ann Arbor Bilim Parkı da bu süreçte Avrupa’dakilere benzer çalışmalar yürüterek, teknopark bünyesinde yer alan firmalara bu süreçte destek olmak amacıyla 3 ay süreyle kira almadı. Ayrıca Covi19 salgınına karşı ürün odaklı Ar-Ge projesi yürüten firmalar için bu desteği 8 aya kadar uzattı. Yürüttükler iş geliştime ve networking faaliyetleri ile Michigan’daki önemli iş adamları ve yatırımcılarla girişimci firmaları bir araya getirdikleri pek çok çevrim içi görüşme gerçekleştirdiler.

Bilim Parkından Medikal Üretim Üssüne: BAE Örneği

Şimdi ise coğrafyamıza Orta Doğu’ya dönelim. Bu süreçte Birleşik Arap Emirliklerinde yer alan UAEU Bilim ve İnovasyon Parkı, teknopark sınırlarını da açarak ülke sathında yer alan tüm “maker” atölyelerini, laboratuvar ve temiz odaları, “Makers For Our Country" inisiyatifi adı altında birleştirerek maske ve kişisel koruyucu ekipman (KKE) üretimi için seferber ederek tek bir merkezden yönetti ve günlük maske ve KKE üretimini binlere çıkararak ülkenin Covid19 ile savaşımına destek oldu.                                                                                             

Türkiye’de Teknopark İstanbul...                                 

Teknopark İstanbul da bu süreçte firmalara sağlanan destekler ve Covid19 ile mücadelede yürütülen Ar-Ge ve yenilikçilik çalışmaları ile dünyadaki emsallerinden hiçbir konuda geri kalmayarak, firmalara bu süreçte %50’ye varan kira indirimi hayata geçirdi. Bunun dışında bu sürede Teknopark İstanbul tarafından bedelsiz olarak düzenlenen uzaktan eğitimlerle Teknopark çalışanlarının profesyonel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlandı, uzaktan eğitimler çalışanlar nezdinde büyük talep gördü.

Yine bu süreçte Teknopark İstanbul firmalarının Covid19 ile mücadelede yürüttükleri, bio malzemeli maske ve prebiyotikli el dezenfektanı gibi birçok yenilikçi ürünün de kamuoyu nezdinde duyurulması, ilgili kuruluşlara bildirilerek ilgili girişimlerin ve Ar-Ge çalışmalarının bilinirliklerinin artırılması için pek çok tanıtım faaliyeti yürütülmüş basın aracılığıyla bu çalışmaların kamuoyuna duyurulması sağlanmıştır.

Teknopark İstanbul firmalarımızın Covid-19 sürecinde yürüttükleri Ar-Ge çalışmalarına buradan göz atabilirsiniz.

Dünyada teknoparkların Covid-19 sürecinde geliştirdikleri çözümleri buradan inceleyebilirsiniz.

 

Yunus Nadi Erdal

Teknopark İstanbul A.Ş

Kurumsal İletişim Uzman Yardımcısı

Dünya genelinde Teknopark çalışanları ev - ofis çalışamlarını sürdürdü (Foto: IASP)

 

Referanslar

https://www.iasp.ws/covid19

Alicia Shelley,  Director Knowledge Management & Partnerships at IASP- International Association of Science Parks and Areas of Innovation (https://www.iasp.ws/home)

https://annarborusa.org/news/covid-19-business-information-and-resources/