tanıyın

Teknopark Nedir?

Teknopark Nedir?

Hızla küreselleşen dünya ekonomisinden önemli bir pay almak isteyen ülkeler geleneksel üretimler yerine bilim ve teknoloji üretimlerine ciddi yatırımlar yapmaktadır. Bu kapsamda Ar-Ge faaliyetlerinin gerçekleştiği bilim parkları, teknoparklar ve inovasyon merkezleri de büyük bir önem kazanmaktadır. Temel amacı bünyesindeki bilgi tabanlı şirketlerin, yenilikçilik (inovasyon) ve rekabetçilik kültürünü destekleyerek toplumun zenginliğini artırmak olan teknoparklar; üniversiteler, AR-GE kuruluşları, firmalar ve pazar arasında bilgi ve teknoloji akışını yönetip ve teşvik etmektedir. Barındırdıkları kuluçka merkezleri yardımıyla yenilikçi firmaların oluşmasını ve büyümesini de kolaylaştıran Teknoparklar bu şirketlere yüksek kalitede mekânlar sağlamakta ve katma değerli hizmetler sunmaktadır.

İlk örneklerine 2. Dünya savaşı sırasında rastlanan teknoparkların ilki 1952 yılında A.B.D’nin Kuzey Kaliforniya bölgesinde Standford Research Park(Silikon Vadisi) ismiyle kurulmuştur. Dünyadaki ikinci teknopark ise İngiltere’de 1972 yılında kurulan Heriot-Watt Üniversitesi’dir. Dünya genelinde 1980 yılının sonlarına doğru teknoparklar hızla yaygınlaşmış ve bugün pek çok ülkede örnekleri bulunmaktadır.

Türkiye’de Teknoparklar

Türkiye’de de teknoloji ihtisas programları tüm hızıyla devam etmekte ve milli teknolojilerin geliştirilmesi kamu, sanayi ve üniversite işbirliğiyle teşvik edilmektedir. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre; 85 Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nden 67’si faaliyetine devam etmekte, 18’inin ise altyapı çalışmalarının devam etmesi sebebiyle hali hazırda faaliyete geçmemiştir.

Teknopark İstanbul’un Diğer Teknoparklardan Farkı Nedir?

Teknolojik gelişimi hızlandırmaları, ihracatı arttıracak katma değerli ürün geliştirilmesine katkı sağlamaları, istihdam oluşturmaları, girişimcilik ve yenilik odaklı faaliyetleri nedeniyle devlet veya yerel idareler tarafından teşvik edilen teknoparklar çoğu zaman bilim parkları veya teknokentler üniversiteler ile ilişkilidir veya onlar tarafından işletilmektedir. Ülkemizde 1980 yılında kurulmaya başlanan teknoparkların büyük bir bölümü üniversite odaklı teknoparklardır. Sadece bir üniversite ile ilişkilendirilmeyen ve bünyesinde on ikiden fazla üniversiteyi barındıran, kamu – üniversite – özel sektör iş birliğinin tam olarak sağlandığı bir merkez olan Teknopark İstanbul, bu noktada Türkiye’deki diğer emsallerinden farklılaşmaktadır.