tanıyın

Sıkça Sorulan Sorular
Teknopark nedir?

Teknopark, ticari amaçlı bilimsel veya endüstriyel araştırma yapılan binalardan oluşan bölgelere verilen isimdir. Teknoparklar; teknolojik gelişimi hızlandırdıkları, ihracatı arttıracak katma değerli ürün geliştirilmesine katkı sağlamaları, istihdam oluşturmaları, girişimcilik ve yenilik odaklı faaliyetleri nedeniyle devlet veya yerel idareler tarafından teşvik edilirler.

Teknopark İstanbul fikri nasıl ortaya çıktı?

Teknopark İstanbul’un kurulması 8 Ekim 1987 tarihli Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) kararlarına dayanmaktadır. İTEP (İleri Teknoloji Endüstri Parkı ve Havaalanı Projesi) adı verilen ve Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından İstanbul’un Anadolu yakasında gerçekleştirilmekte olan, endüstriyel destek, araştırma-geliştirme, bilim ve teknoloji, eğitim/öğretim boyutları içeren büyük bir projenin önemli bir ayağı olarak kurgulanmıştır.

Yerli ve yabancı girişimcilerin Türkiye’nin teknoloji geliştirme kapasitesine katkıda bulunabilmesi ve bölgede yüksek teknoloji üreten bir üs oluşturulması amacı ile 20 Nisan 1988 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile Pendik Kurtköy’de İTEP amaçları doğrultusunda 13 milyon m2 genişliğinde bir arazi kamulaştırılarak yaklaşık 2,5 milyon m2’lik alan Teknopark İstanbul için ayrılmıştır.

Bu hedef doğrultusunda Savunma Sanayii Başkanlığı, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. ve Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. 12 Şubat 2009’da bir niyet mektubu imzalayarak Türkiye ve bölgenin en büyük teknoparkını oluşturmak için çalışmalara başlamıştır. 

Teknopark İstanbul, 4 Mayıs 2010 tarihinde kurulmuştur.

Teknopark İstanbul'a kimler başvurabilir?

Teknopark İstanbul'a, 4691 sayılı kanunda da özellikleri belirtilen Ar-Ge faaliyetleri yürüten gerçek ve tüzel kisiler başvurabilir. Bunların dışında, teknoparkta yer alan firmalara destek ve danışmanlık hizmetleri sunabilecek kuruluşlar da (banka, kargo, mali müşavirlik, hukuk büroları vs.) uygun görülmesi durumunda teknoparkta yer alabilir ancak destek ve danışmanlık hizmeti veren firmalar 4691 sayılı kanunla sunulan teşviklerden yararlanamazlar.

Teknopark İstanbul'da yer almak üzere yapılan başvurular ücretli midir?

Teknopark İstanbul’a yapılan başvuruları Proje Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilmekte ve başvurularda 2000TL+KDV başvuru ücreti alınmaktadır.

Teknopark İstanbul'da kaç metrekare ofis alanı kiralanabilir?

Teknopark İstanbul'da firmaların ihtiyaçlarına göre, 20 m² 'den 2 bin m² 'ye kadar değişen büyüklüklerde ofis alanları kiralanması mümkündür, kişi başı minumum 8m² olarak hesaplanır  Başvurusu uygun bulunan kuruluşlara teknopark yerleşkesinin projesi gönderilerek ofis alanının önceden seçimi ve kuruluşun talepleri doğrultusunda iç tadilatlarının yönlendirilmesi sağlanmaktadır. 

Teknopark İstanbul'da kira ve aidat ücretlendirmesi ne şekilde yapılmaktadır?

Teknopark İstanbul'da kira ücretlendirmesi m2 başına belirlenen tutarda aylık olarak yapılmaktadır. Belirlenen tutarlar için her sene enflasyon oranına bağlı olarak güncellenmektedir.

Ayrıca içerisinde güvenlik, aydınlatma, çevre düzenlemesi (peyzaj),teknik tesis ve temizlik gibi hizmet kalemlerinin olduğu ortak alan giderler de yine m2 başına aylık olarak alınmaktadır. Elektrik, ısınma, su, gibi diğer giderler de kullanım bağlı olarak ayrıca ücretlendirilmektedir.

Teknopark İstanbul'da arazi kiralanabilir mi, firmalar kendi binalarını yapabilir mi?

Teknopark İstanbul'un altyapı işleri ve galeri sistemi tamamlanmış olup, belirlenen parsellerde arazi kiralanması ve firmaların kendi binasını inşaa etmesi mümkündür. 

Teknopark İstanbul'da üretim yapılabilir mi?

Teknopark İstanbul'da 4691 sayılı kanun kapsamında ilan edilmiş bölgede söz konusu yasadaki teşviklerden yararlanabilecek nitelikte ileri teknoloji ürünlerinin üretimi mümkün iken, bitişiğinde yer alan yaklaşık 20 hektarlık alanda da daha büyük Ar-Ge merkezleri ve bacasız/hafif imalat tesislerinin kurulabilmesi planlanmaktadır. 

Başvuru değerlendirme süreci nasıldır?

Başvurular www.teknoparkistanbul.com.tr aracılığı ile; ofis ve arazi tahsislerine ilişkin başvurular Kurumsal İletişim Müdürlüğümüz tarafından işleme konularak, Proje Değerlendirme Kurulu (PDK) tavsiyesi sonrasında Yönetim Kurulu kararı ile yapılmaktadır.

Başvuru değerlendirme kriterleri nelerdir?

Başvuru sisteminde yer alan başvuru ve proje bilgi formlarını eksiksiz doldurup onaylayan firma başvuruları şu kriterlere göre değerlendirilmektedir: Projelerin Teknopark İstanbul’un odak teknolojilerinde (Havacılık, Denizcilik, Savunma Sanayi, Enerji, Sağlık Bilimleri, İleri Malzeme, İleri Elektronik ve Endüstriyel Yazılım) yer alması, ihracat potansiyeli, doktoralı personel olması, alınan/başvurulan patentler, ulusal ve uluslararası mali destek programlarını almaya hak kazanması, üniversite-sanayi, sanayi-sanayi işbirliği, Ar-Ge faaliyetlerini anlatan ve yayınlanmış bilimsel yayın, makale ve raporlar olması, toplam kalite yönetimi ile ilgili belgeler.

Başvuru süreçleri olumlu sonuçlanan firmalar ofislerine en erken ne zaman yerleşebilir?

Teknopark İstanbul A.Ş. tarafından yapılan ön değerlendirme sonucu başvurusu alınan firmaların gerçekleştirecekleri faaliyetleri Proje Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilir. Başvurusu uygun görülen kurum ve kuruluşlar Teknopark İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından da onaylandıktan sonra, kira sözleşmesi imzalanarak Teknopark İstanbul A.Ş. ‘de faaliyetlerine başlayabilirler.

Yeni firma başvuruları devam etmekle birlikte olumlu sonuçlanan başvuru sahibi firmalar, uygun olan boş ofislere yönlendirilmektedir.

Kuluçka Merkezi nedir?

Kuluçka Merkezi, kendi işini kurmak isteyenlerin ilk uğrak noktasıdır. Merkezde, öncelikli alanlarımızda yeni kurulmuş firmalara veya Ar-Ge niteliği taşıyan fikir/proje sahiplerine ücretsiz ofis, teknik altyapı, mali danışmanlık ve pazarlama desteği verilir.

Amacı, firma/proje sahiplerinin mezun olduktan sonra kendi ayakları üzerinde durabildiği ve ülke ekonomisine katkıda bulunabildiği başarılı işletmeler yetiştirmek olan bir sistem kurmaktır. Ar-Ge niteliği yüksek, kolay pazarlanabilen, kaliteli insan kaynağına sahip ve kuluçkada sinerji oluşturma potansiyeli olan firma/projeler kabul edilir.

Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi hakkında bilgi edinin

Teknopark İstanbul'da hangi sektörlerden firmalar yer almaktadır?

Teknopark İstanbul’un öncelikli alanları Havacılık ve Uzay, Denizcilik, Savunma Sanayii, Enerji, Sağlık Bilimleri, İleri Malzemeler, İleri Elektronik ve Endüstriyel Yazılım sektörleridir. 

Yenileşim veya Ar-Ge sürecine girmeye istekli firmalar için Teknopark İstanbul ne tür avantajlar sunmaktadır?

Türk sanayisinin rekabet edebilirliğinin ve verimliliğinin yükseltilmesi için, konuya odaklı çalışan, nitelikli iş gücüne sahip, güç birliğiyle ileri teknoloji ürünler üretebilen, bunları uluslararası arenada satabilen, ulusal ve bölgesel girişimler ile bunları destekleyecek yapılara olan ihtiyacımız her geçen gün daha da artmaktadır.

Firmalarımıza 4691 sayılı kanunun getirdiği vergisel teşvik ve muafiyetlerin dışında iş eşleştirme, sektörel kümelenmeler, ücretsiz kuluçka merkezi imkanı, risk sermayesi fonuna erişim, iş geliştirme danışmanlığı, fikri mülkiyet hakları konularında hukuki danışmanlık, ortak ve GMP laboratuvarı konularında destek verilmektedir. Dolayısıyla Ar-Ge ekosisteminde yer alan tüm paydaşlar Teknopark İstanbul’da kendisini ilgilendiren bir konu bulabilecektir.

Firmalar, Teknopark İstanbul'da yer almasa bile, buradaki çalışmalardan faydalanabilir mi?

Teknopark İstanbul, Savunma Sanayii Başkanlığı ve İstanbul Ticaret Odası ana ortaklığında kurulmuş bir teknopark olmasına rağmen Ar-Ge ekosisteminin tamamını kucaklayan; ülkemizdeki tüm üniversite ve sanayii kuruluşlarını bir araya getirme misyonu taşıyan çoğulcu bir anlayışa sahip.

Dolayısıyla Teknopark İstanbul’da yer alsın veya almasın tüm Ar-Ge firmalarının yöneticileri, firmalarımız için düzenlemiş olduğumuz etkinliklere katılarak işbirliklerini artırabilir. Bu durumun Teknopark İstanbul aracılığıyla firmalarımızı daha da güçlendireceğine inanıyoruz.

Eğer Türkiye’nin GSMH’sinde Ar-Ge’ye ayrılan payı %3 seviyesine çıkarmak istiyorsak, rekabet öncesi işbirliği adı verilen bu duruma aracılık etmemizin ülkemiz için gerekli olduğunu düşünüyoruz. Bu doğrultuda, Teknopark İstanbul’un ilk bloklarında birçok toplantı odasının yanı sıra 160 kişilik Konferans Salonu da yer almaktadır. Düzenli yapılan etkinliklerin büyük bir kısmı dışarıdan katılıma açıktır.

İnternet sitemiz üzerinden mail ile kayıt yaptırarak ilgili etkinliklerden ve eğitimlerden haberdar olunabilir. Kendi Mükemmeliyet Merkezlerini açmak üzere Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu’ndan kabul kararı alan üniversitelerin de kampüse yerleşmesi ve faaliyetlerine başlamasıyla birlikte etkinliklerin ve eğitimlerin sayısının hızla artması beklenmektedir.

Teknopark İstanbul uluslararası ölçekte ne gibi avantajlar sağlamaktadır?

Teknopark İstanbul'un uluslararası ölçekte IASP (Uluslararası Bilim Parkları ve Yenileşim Alanları Birliği) ve ASPA (Asya Bilim Parkları Birliği) adlı küresel organizasyonlara tam üyeliği bulunmaktadır.

Ayrıca Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya’daki teknoparklarla yapılan ikili anlaşmalarla her iki teknoparkın Ar-Ge ve kuluçka firmalarının belirli bir süre ücretsiz ofis alanına sahip olmasının yanı sıra teknoparkların sunduğu her türlü idari ve teknolojik altyapı hizmetlerinden de hiçbir ücret ödemeden faydalanması öngörülmektedir.

Şu an için Almanya, İsviçre, ABD, Malezya ve Güney Kore pazarlarına erişmek isteyen firmalarımıza hizmet vermekteyiz ancak bu sayı beklenti ve ihtiyaçlara göre sürekli artış sergileyecektir. Aynı zamanda firmalarımıza yurtdışındaki firmalarla sektörel işbirliği günleri ücretsiz olarak sağlanmaktadır.

Teknopark İstanbul Konferans Salonu'nu veya toplantı odalarını etkinlik düzenlemek üzere kullanmak istiyoruz. Ne yapmalıyız?

Rezervasyon işlemleri için İşletme Koordinasyon Birimimizle iletişime geçebilirsiniz. 

Firmamızda çalışan personel için servis ve yemek hizmetleri konularında destek istiyoruz. Ne yapmalıyız?

Yemek hizmetleri için İşletme Koordinasyon Merkezimize başvurabilirsiniz.

Servis hizmetleri için Servis Ofisi ile iletişime geçebilirsiniz. 

Kira, elektrik, ısıtma veya ortak gider gibi konulara ilişkin faturalarımızla ilgili sorularımızı kime yönlendirebiliriz?

Bu konularda sorularınızı İşletme Koordinasyon Merkezimize sorabilirsiniz.

Muafiyet, istisna ve indirim uygulamalarına ilişkin süreçlerle ilgili hangi birimden destek alınabilir?

Muafiyetleriniz ile ilgili konularda Ar-Ge Faaliyetleri İzleme Müdürlüğümüzden destek alabilirsiniz.

Proje yazma, fikri mülkiyet veya patent elde etme gibi konularda nasıl destek alabiliriz?

Konu ile ilgili olarak Teknoloji Transferi Ofisimizle iletişime geçebilirsiniz.