tanıyın

Teknopark İstanbul
Teknopark İstanbul Tarihçe
  • 8 Ekim 1987 Teknopark İstanbulun kurulmasını kapsayan Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) Kararları imzalandı. 

  • 20 Nisan 1988 Bakanlar Kurulu kararı ile  Pendik Kurtköy’de İTEP amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere kamulaştırılan 13 milyon m²’lik alanın yaklaşık 2,5 milyon m²’lik kısmı Teknopark İstanbul için ayrılmıştır.

  • 12 Şubat 2009 Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve İstanbul Ticaret Üniversitesi arasında imzalanan niyet mektubu ile hızlanmış aynı yıl 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’na göre 3 Ekim tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla Teknopark İstanbul, Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB) statüsü kazanmıştır.

  • 12 Mart 2010 İstanbul Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ) ve Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.’nin (STM) de kurucu heyete dahil olması ile ortaklık sözleşmesi imzalanmıştır.

  • 4 Mayıs 2010 Teknopark İstanbul A.Ş. resmi olarak kurularak faaliyete başlamıştır.

  • Mayıs 2013 Teknopark İstanbul 1. ETAP açılışı yapılmıştır.

  • Haziran 2017 Teknopark İstanbul 2. ETAP açılışı yapılmıştır. 

  • 7 Ağustos 2019 Teknopark İstanbul 3. ETAP temel atma töreni gerçekleştirildi. 

Ortaklarımız

Teknopark İstanbul, yerli ve yabancı girişimcilerin Türkiye’nin teknoloji geliştirme kapasitesine katkıda bulunabilmesi amacı ile Savunma Sanayii Başkanlığı ve İstanbul Ticaret Odası ana ortaklığında kurulmuş bir teknoloji geliştirme bölgesidir.

Teknopark İstanbul’un kurulması 8 Ekim 1987 tarihli Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) kararlarına dayanmaktadır.

İTEP (İleri Teknoloji Endüstri Parkı ve Havaalanı Projesi), Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından İstanbul’un Anadolu yakasında gerçekleştirilmekte olan ve endüstriyel destek, araştırma-geliştirme, bilim ve teknoloji, eğitim/öğretim boyutları içeren bir projedir. Projenin ana hedefi, ülkemizin ileri teknoloji ihtiyaçlarının milli kaynaklardan karşılanabilmesi için gerekli dinamik, bilimsel ve teknolojik altyapının oluşturulmasına destek sağlamaktır.

20 Nisan 1988 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile Pendik Kurtköy’de İTEP amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere 13 milyon m2 genişliğinde bir arazi kamulaştırılmıştır. Bu alanın içerisinde yaklaşık 2,5 milyon m2 arazi Teknopark İstanbul için ayrılmıştır.

İTEP’in önemli birimi olan Teknopark İstanbul'un kuruluş süreci, Kurucu Heyet’te yer alacak Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve İstanbul Ticaret Üniversitesi arasında, 12 Şubat 2009’da niyet mektubu imzalanması ile ivmelenmiştir. Daha sonra Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ) ve Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM) kurucu heyetin bir parçası olmuştur. Teknopark İstanbul, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’na göre 3 Ekim 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB) statüsü kazanmıştır.

Teknopark İstanbul Yönetici şirketi kurmak amacıyla 12 Mart 2010 tarihinde ortaklık sözleşmesi imzalanmış ve Yönetici Şirket Teknopark İstanbul A.Ş. 4 Mayıs 2010 tarihi itibariyle kurularak faaliyete başlamıştır

Misyon ve Vizyon

Mottomuz

Teknopark İstanbul A.Ş., Derin Teknoloji Merkezi

Misyonumuz

Paydaşlarımızla birlikte insanlığa değer katacak bilimsel ve teknolojik yeniliklere ev sahipliği yapmak
Ulusal inovasyon ekosistemine katkıda bulunmak,
Bilgi toplumuna dönüşüm sürecini ivmelendirmek,
Akademik ve bilimsel çalışmaların yüksek teknolojik ürünlere dönüştürülmesine katkı sağlamak,
Hedeflenen odak teknoloji alanlarında faaliyet gösteren firmaların girişimcilik kabiliyetlerini ve büyümelerini teşvik etmek,
Bilim ve iş dünyasını karşılıklı etkileşim içerisinde bulundurmak,
Türkiye’nin en ileri teknolojiye sahip Ar-Ge ve inovasyon merkezi, ileri teknoloji işletmelerinin büyümesini teşvik etmek, teknolojik ve sosyo-ekonomik büyümeyi teşvik etmek ve ülkenin rekabet gücüne katkıda bulunmaktır.

Vizyonumuz

Yenilikçi fikirlerin, projelerin gelişimine ortam sağlayarak bölgemizin lider Teknoparkı olmak.
Ülkemiz için kritik teknolojilerde kurulacak Ar-Ge ve Mükemmeliyet Merkezlerinin adresi olmak,
İnovasyon ve ekonomik gelişim için yeni bir model oluşturmak,
Uluslararası arenada tanınan saygın bir marka olmak,
Yüksek yaşam standardına sahip uluslararası iş ve ticaret merkezine dönüştürmek,
Fikirleri hızla ürüne ve markaya dönüştürmek,
Bilim, keşif ve yeni teknolojide öncülük etmek, yaşamları iyileştirmek ve daha iyi bir toplum inşa etmek. Türkiye'deki bilim ve teknolojinin rolünü, itibarını ve etkisini arttırmak için bilim insanlarını, hükümetleri, sanayiyi ve daha geniş topluluğu bir araya getirmektir.