tanıyın

Teknopark İstanbul

Teknopark İstanbul Kuruluş Süreci

Yerli ve yabancı girişimcilerin Türkiye’nin teknoloji geliştirme kapasitesine katkıda bulunabilmesi amacıyla kurulmuş bir teknoloji geliştirme bölgesi olan Teknopark İstanbul, Türk savunma sanayinin ileri teknoloji merkezi konumunda yer almaktadır. Teknopark İstanbul; İstanbul ve çevresindeki üniversitelerin araştırma kabiliyetlerini, nitelikli işgücünü ve bölge sanayisinin tecrübesini özellikle savunma sanayine entegre etmektedir.

Kuruluşu 8 Ekim 1987 tarihli Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) kararlarına dayanan Teknopark İstanbul; Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından ülkemizin ileri teknoloji ihtiyaçlarının milli kaynaklardan karşılanabilmesi için gerekli dinamik, bilimsel ve teknolojik altyapının oluşturulmasına destek sağlamak amacıyla İstanbul’un Anadolu yakasında hayata geçirilen İTEP’in (İleri Teknoloji Endüstri Parkı ve Havaalanı Projesi) önemli bir parçasıdır. 20 Nisan 1988 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile Pendik Kurtköy’de İTEP amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere kamulaştırılan 13 milyon m²’lik alanın yaklaşık 2,5 milyon m²’lik kısmı Teknopark İstanbul için ayrılmıştır.

12 Şubat 2009’da Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve İstanbul Ticaret Üniversitesi arasında imzalanan niyet mektubu ile hızlanmış aynı yıl 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’na göre 3 Ekim tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla Teknopark İstanbul, Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB) statüsü kazanmıştır.

Daha sonra kurucu heyete İstanbul Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ) ve Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.’nin (STM) de dahil olmasıyla 12 Mart 2010 tarihinde bir ortaklık sözleşmesi imzalanmış ve bu sözleşme kapsamında 4 Mayıs 2010 tarihinde Teknopark İstanbul A.Ş. resmi olarak kurularak faaliyete başlamıştır.

Teknopark İstanbul’da başta savunma sanayi olmak üzere havacılık/uzay, denizcilik, ileri elektronik, enerji, sağlık bilimleri ve endüstriyel yazılım alanlarında yüksek teknoloji geliştirmeleri için Ar-Ge çalışmaları yapan STM, Aselsan, TAI, TEI, Roketsan, BMC, Vestel Savunma, Yaltes, C-Tech, Altınay Havacılık, Pavotek, Femsan, Armelsan, Kale Havacılık, Figes gibi şirketlerin aralarında bulunduğu 300’ü aşkın yerli ve yabancı şirket bulunmaktadır.

2175 proje üzerinde çalışmaların sürdüğü Teknopark İstanbul’da 6000'den fazla nitelikli personel istihdam edilmektedir.  Bu rakamın 2020 sonunda bitmesi hedeflenen 3. Etap çalışmalarıyla 9000’e çıkartılması amaçlanmaktadır. Kuruluşundan bu yana 240 milyon dolarlık teknoloji ihracatına imza atılan Teknopark İstanbul’da  önümüzdeki 10 yılda 10 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmak için çalışmalar sürmektedir.

Teknopark İstanbul’un kuluçka merkezi Cube Incubation’da da inovatif ve derin teknoloji tabanlı iş fikirleri üzerinde Ar-Ge çalışmaları yürüten 90’ı aşkın girişimci ve girişimci grubu bulunmaktadır. “Incubatıon center for deep tech entrepreneurs” mottosuyla girişimcilere uluslarası standartlarda fırsatlar sunan Cube Incubation dünyanın sayılı kuluçka merkezleri arasında yer alma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Sıfır maliyetle markalaşma eğitimleri verildiği Cube Incubation’da girişimciler; 300 metrekarelik alana kurulu Biyoküp Laboratuvarı’ndan, 100 metrekarelik alana kurulu Temiz Odalar’dan, Post Kuluçka Alanı’ndan ve 400 metrekarelik alana kurulması planlanan Prototipleme Merkezi’nden ücretsiz ya da çok düşük bir maliyet karşılığında yararlanmaktadır.

Ar-Ge çalışmalarının ticari bir değere kavuşması gerektiği bilinciyle hareket eden Teknopark İstanbul’da bu çerçevede hizmet veren bir Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ve odaklı olarak kurulan 4 ayrı kümelenme yer almaktadır. TTO, Ar-Ge çalışmaları yürütülen bu projelerin patent alması ve ticarileşmesi noktasında çalışmalar yaparken SAHA İstanbul (İstanbul Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği), ARGEMİP (Ar-Ge Merkezleri İletişim ve İşbirliği platformu), İSEK (İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi) ve Türk Denizcilik Kümelenmesi isimli kümelenmeler de bu odak teknoloji alanlarında çalışan kurumlarla bir sinerji ortamı oluşturmak ve birlikte verimli araştırma alanları tesis etmek amacıyla önemli çalışmalara imza atmaktadır. Bu kümelenmelerin birincil amaçları teknolojide dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak, milli teknolojilerin üretimini artırmak ve ülkemizin yerli sanayiyi geliştirme hedefine katkı sağlamaktır. 

 
 
 
Teknopark İstanbul Tarihçe
  • 8 Ekim 1987 Teknopark İstanbulun kurulmasını kapsayan Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) Kararları imzalandı. 

  • 20 Nisan 1988 Bakanlar Kurulu kararı ile  Pendik Kurtköy’de İTEP amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere kamulaştırılan 13 milyon m²’lik alanın yaklaşık 2,5 milyon m²’lik kısmı Teknopark İstanbul için ayrılmıştır.

  • 12 Şubat 2009 Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve İstanbul Ticaret Üniversitesi arasında imzalanan niyet mektubu ile hızlanmış aynı yıl 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’na göre 3 Ekim tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla Teknopark İstanbul, Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB) statüsü kazanmıştır.

  • 12 Mart 2010 İstanbul Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ) ve Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.’nin (STM) de kurucu heyete dahil olması ile ortaklık sözleşmesi imzalanmıştır.

  • 4 Mayıs 2010 Teknopark İstanbul A.Ş. resmi olarak kurularak faaliyete başlamıştır.

  • Mayıs 2013 Teknopark İstanbul 1. ETAP açılışı yapılmıştır.

  • Haziran 2017 Teknopark İstanbul 2. ETAP açılışı yapılmıştır. 

  • 7 Ağustos 2019 Teknopark İstanbul 3. ETAP temel atma töreni gerçekleştirildi. 

Ortaklarımız

Teknopark İstanbul, yerli ve yabancı girişimcilerin Türkiye’nin teknoloji geliştirme kapasitesine katkıda bulunabilmesi amacı ile Savunma Sanayii Başkanlığı ve İstanbul Ticaret Odası ana ortaklığında kurulmuş bir teknoloji geliştirme bölgesidir.

Teknopark İstanbul’un kurulması 8 Ekim 1987 tarihli Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) kararlarına dayanmaktadır.

İTEP (İleri Teknoloji Endüstri Parkı ve Havaalanı Projesi), Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından İstanbul’un Anadolu yakasında gerçekleştirilmekte olan ve endüstriyel destek, araştırma-geliştirme, bilim ve teknoloji, eğitim/öğretim boyutları içeren bir projedir. Projenin ana hedefi, ülkemizin ileri teknoloji ihtiyaçlarının milli kaynaklardan karşılanabilmesi için gerekli dinamik, bilimsel ve teknolojik altyapının oluşturulmasına destek sağlamaktır.

20 Nisan 1988 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile Pendik Kurtköy’de İTEP amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere 13 milyon m2 genişliğinde bir arazi kamulaştırılmıştır. Bu alanın içerisinde yaklaşık 2,5 milyon m2 arazi Teknopark İstanbul için ayrılmıştır.

İTEP’in önemli birimi olan Teknopark İstanbul'un kuruluş süreci, Kurucu Heyet’te yer alacak Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve İstanbul Ticaret Üniversitesi arasında, 12 Şubat 2009’da niyet mektubu imzalanması ile ivmelenmiştir. Daha sonra Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ) ve Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM) kurucu heyetin bir parçası olmuştur. Teknopark İstanbul, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’na göre 3 Ekim 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB) statüsü kazanmıştır.

Teknopark İstanbul Yönetici şirketi kurmak amacıyla 12 Mart 2010 tarihinde ortaklık sözleşmesi imzalanmış ve Yönetici Şirket Teknopark İstanbul A.Ş. 4 Mayıs 2010 tarihi itibariyle kurularak faaliyete başlamıştır

Misyon ve Vizyon

Mottomuz

Teknopark İstanbul A.Ş., Derin Teknoloji Merkezi

Misyonumuz

Paydaşlarımızla birlikte insanlığa değer katacak bilimsel ve teknolojik yeniliklere ev sahipliği yapmak
Ulusal inovasyon ekosistemine katkıda bulunmak,
Bilgi toplumuna dönüşüm sürecini ivmelendirmek,
Akademik ve bilimsel çalışmaların yüksek teknolojik ürünlere dönüştürülmesine katkı sağlamak,
Hedeflenen odak teknoloji alanlarında faaliyet gösteren firmaların girişimcilik kabiliyetlerini ve büyümelerini teşvik etmek,
Bilim ve iş dünyasını karşılıklı etkileşim içerisinde bulundurmak,
Türkiye’nin en ileri teknolojiye sahip Ar-Ge ve inovasyon merkezi, ileri teknoloji işletmelerinin büyümesini teşvik etmek, teknolojik ve sosyo-ekonomik büyümeyi teşvik etmek ve ülkenin rekabet gücüne katkıda bulunmaktır.

Vizyonumuz

Yenilikçi fikirlerin, projelerin gelişimine ortam sağlayarak bölgemizin lider Teknoparkı olmak.
Ülkemiz için kritik teknolojilerde kurulacak Ar-Ge ve Mükemmeliyet Merkezlerinin adresi olmak,
İnovasyon ve ekonomik gelişim için yeni bir model oluşturmak,
Uluslararası arenada tanınan saygın bir marka olmak,
Yüksek yaşam standardına sahip uluslararası iş ve ticaret merkezine dönüştürmek,
Fikirleri hızla ürüne ve markaya dönüştürmek,
Bilim, keşif ve yeni teknolojide öncülük etmek, yaşamları iyileştirmek ve daha iyi bir toplum inşa etmek. Türkiye'deki bilim ve teknolojinin rolünü, itibarını ve etkisini arttırmak için bilim insanlarını, hükümetleri, sanayiyi ve daha geniş topluluğu bir araya getirmektir.