inceleyin

Gelecek “Veri” İle Şekillenirken… 17 Aralık 2021

Gelecekle İlgili  Tüm  Senaryolarda  İleri  Analitik,  Yapay Zeka, Optimizasyon Ve Akilli Otomasyon Teknolojilerinden Bağimsiz Bir Şey Düşünmek Mümkün Değil. Yeni Dönemde; Teknoloji Geliştiricilerin Yaklaşimlarini, Girişimcilik Ruhuyla Harmanlayanlar  Bir  Adim  Önde  Olacaklar. Eski  Kurallarla Oynamak İstemiyorsaniz Teknolojiye Uyum Sağlama Yeteneklerinizi Hizla Geliştirmelisiniz.

Dünya üretim süreçlerinden iş yapış mo- dellerine kadar bambaşka bir kimlik ka- zanıyor. İş yapış şekillerinin baştan sona değiştiği adaptasyon dönemindeyiz. Bu dönemde girişimcilerimiz, dijital yetkinlikle- rini geliştirerek rekabet avantajı kazanmalılar. Teknoloji tabanlı dünya, kendi dinamiklerini getirirken örneğin veriyi anlamlı hale getirip iş süreçlerine hızla uygulayanlar öne geçtiler. Bir an evvel müşterilerinizle ilişkilerinizi, ürünleri- nizi, süreçlerinizi belki de hepsinden önemlisi çalışanlarınızı dönüştürmeniz kritik seviyede önem taşıyor. 

PANDEMİDE BAŞARDIK

Dijital dönüşümde, ülkemiz teknolojiden ve cesur girişimcilerinden aldığı güçle emin adımlarla ilerliyor. Pandemi sürecinde tekno- lojiyi en etkin şekilde kullanan örnek ülkeler arasındayız. Bunda öncü girişimcilerimizin, çevik şirketlerimizin katkıları hayli fazla. Onlar, muazzam imkanlara sahip holdingler- den, büyük işletmelerden daha önce dijital dönüşümlerini tamamladılar. Hatta faaliyet gösterdikleri sektörleri dönüştüren ilklere imza örnekler şirketler ortaya çıktı. Girişimci 

adaylarının bu tarz örnekleri incelemeleri  iyi bir fikir olabilir. Nasıl hareket ediyorlar? Ortak özellikleri neler?..

Bunlar elbette yeterli değil. Değişimin, dönü- şümün daha fazla yaygınlaşması, hızlanması ge- rekiyor. SAP’nin çözüm ortağı Detaysoft’un Akıllı İşletme Analizi araştırmasına göre; ülkemizdeki her iki şirketten biri akıllı teknolojileri kullanarak iş süreçlerini iyileştirmeyi planlıyor. Bu doğrul- tuda bulut teknolojilerine yatırım yapıyorlar. Araştırma sonuçları; her üç şirketten birinin henüz dijital dönüşüm yol haritası olmadığını gösteriyor.

GELENEKSEL ENGELLER

Peki, dijital dönüşümün önündeki engeller ne- ler? IBM İş Değerleri Enstitüsü (IBV), geçen yıl 20 ülkede konuyu inceleyerek Covid-19 ve İş Dünyasının Geleceği Araştırması’nı yayınladı. Araştırma; üstesinden gelinmesi gereken en büyük engelleri organizasyonel karmaşıklık, çalışanların değişime karşı direnç  göstermesi ve teknolojinin yeterince gelişmemiş olması şek- linde sıralıyor. İşletmelerin bu açıkları ne kadar etkili kapattıkları konusunda liderler ve çalışan- lar arasında dikkate değer bir fikir ayrılığı var.

While the Future is Shaped by “Data”…

IN ALL FUTURE SCENARIOS, IT IS IMPOSSIBLE TO THINK OF A WORLD WITHOUT ADVANCED ANALYTICS, ARTIFICIAL INTELLIGENCE, OPTIMIZATION AND INTELLIGENT AUTOMATION TECHNOLOGIES. IN THE NEW ERA, THOSE WHO BLEND THE APPROACHES OF TECHNOLOGY DEVELOPERS WITH THE SPIRIT OF ENTREPRENEURSHIP WILL BE ONE STEP AHEAD. IF YOU DON’T WANT TO PLAY BY THE OLD RULES, YOU SHOULD QUICKLY IMPROVE YOUR ABILITY TO ADAPT TO TECHNOLOGY.

Dr. Cem Duran

Teknopark İstanbul Genel Müdür Yardımcısı