tanıyın

Teknoloji Transfer Ofisi

Teknopark İstanbul Teknoloji Transfer Ofisi connectto; bilimsel ve teknolojik bilgiyle kalkınmaya aracılık etmek, üretilen bilginin ticarileşmesini sağlamak ve teknoloji transferini desteklemek amacıyla 2014 yılında kurulmuştur.

Herhangi bir üniversiteye bağlı olmayan ilk TTO’lardan olan ve Teknopark İstanbul bünyesinde Teknoloji Transfer Müdürlüğü olarak hizmet veren Teknopark İstanbul TTO, hem Üniversite-Sanayi hem Sanayi-Sanayi İşbirliklerinin geliştirilmesi hem de teknoloji odaklı girişimciliğin desteklenmesi için geliştirilmiş bir yapıda kurulmuştur.

TÜBİTAK 1601 – Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında 2016 yılında açılan, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) Kurulum ve Kapasite Artırımının Sağlanması Çağrısı ile Şubat 2017 itibariyle 3 yıl süreyle TÜBİTAK desteği almaya hak kazanmıştır.

Teknopark İstanbul TTO; TÜBİTAK tarafından üniversitelere bağlı TTO’lardan beklenen 5 modüldeki hizmetler göz önüne alınarak, Teknopark İstanbul’un da potansiyeline uygun hizmet verecek şekilde 4 modülde kurgulanmıştır.

  1. İş Birliği Geliştirme 
  2. Proje Geliştirme 
  3. Sınai Mülkiyet Hakları 
  4. Kümelenme Destekleri

TTO yürütülen bu faaliyetler neticesinde; ortaya çıkan fikir, buluş, yenilik, katma değeri yüksek bilgiyle teknolojinin korunmasını sağlamayı ve ekonomiye kazandırılmasına aracılık etmeyi amaçlamaktadır.

VİZYON

Ulusal ve uluslararası teknoloji transferini sağlayarak, ülkemizin bilgi birikiminin zenginleşmesine, ülkemizin uluslararası rekabet gücünün arttırılmasına, yeni iş alanlarının ve yeni şirketlerin oluşmasına, üniversitelerimiz ile firmalarımızdaki bilgi ve teknolojinin uygulamaya aktarılmasına etki ederek teknoloji geliştirme ve inovasyon kültürünün oluşmasına katkı sağlayan lider bir Teknoloji Transfer Ofisi olmak.

MİSYON

Ulusal ve uluslararası rekabet gücü yüksek, ileri teknoloji üreten ve kullanan paydaşlara, ülkemizin hedef stratejilerine uygun olarak; Üniversite-Sanayi ve Sanayi-Sanayi işbirliklerinin güçlendirilmesine, bilginin teknoloji transfer ekosisteminde değere dönüştürülmesine, Ar-Ge ve inovatif faaliyetlerin yaygınlaşmasına, fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunmasına ve teknolojinin ekonomiye kazandırılarak yüksek katma değerle ticarileşmesine öncü bir arayüz kuruluşu olarak hizmet vermektir.