başvurun

Arazi Tahsis
Başvuru web sayfası üzerinden yapılır.
Başvuru web sayfası üzerinden yapılır.
Bilim Teknoloji Danışma Kurulu gündeminde alınır ve değerlendirilir.
Bilim Teknoloji Danışma Kurulu gündeminde alınır ve değerlendirilir.
Yönetim Kurulu onayına sunulur.
Yönetim Kurulu onayına sunulur.
Uygun yer tahsisi yapılarak kira sözleşmesi imzalanır.
Uygun yer tahsisi yapılarak kira sözleşmesi imzalanır.

Online başvuru sistemi aracılığı ile yerli ve yabancı şirketler, Teknopark İstanbul'da yer almak için başvuruda bulunabilir.  Yapılacak ön değerlendirmenin ardından, başvurusu olumlu bulunan firmalar Bilim ve Teknoloji Değerlendirme Kurulu'na proje sunumlarını yapmak üzere davet edilir. BTDK'dan da olumlu sonuç alınması durumunda başvuru Yönetim Kurulu onayına sunulur. Tüm değerlendirmeleri başarılı bir şekilde tamamlayan başvuru sahipleri için Teknoparkta yer tahisi süreçleri başlar. 

Teknopark İstanbul'da tahsisler hedef sektörler olan savunma sanayii, havacılık ve uzay, denizcilik, ileri elektronik, enerji, sağlık bilimleri, ileri malzeme, endüstriyel yazılım sektörlerinde faaliyet gösteren firmalara yapılmaktadır.

Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi olan Cube Incubation'da yeni girişimcilere yer, iletişim ve sekretarya desteği, iş planı, lisanslama, patent, fikri mülkiyet hakları ve benzeri konularda danışmanlık ve eğitim hizmetlerinin ücretsiz olarak verilmektedir.

Teknopark İstanbul'da yer almak isteyen firma ve girişimciler aşağıdaki formu doldurarak başvuruda bulunabilirler.