tanıyın

Kuluçka Merkezi

gg

Cube Incubation Kuluçka Merkezi, tematik alanlarımız kapsamında yer alan inovatif ve teknoloji tabanlı iş fikirlerine sahip ve girişimcilerin ve yatırımcıların ortak hedeflerde buluştuğu bir ekosistemdir.

Türkiye’nin en nitelikli Kuluçka Merkezlerinden biri olması hedeflenen Cube Incubation, 1. etapta yer alan Bioküp Laboratuvarı ile beraber 2.000 m²’lik alanda faaliyete geçmiş, 2. etapta 1250 m²'lik alanında başarılı faaliyetlerine devam etmektedir.

Cube Incubation tematik alanlarımız;

Cube Incubation Kuluçka Merkezimizde, tematik alanlarımız çerçevesinde İnsansız ve Otonom Sistemler, İleri Malzeme Teknolojileri, Robot Teknolojileri, Nesnelerin İnterneti, Yapay Zeka, Akıllı Şehirler ve Optimizasyon gibi öne çıkan teknoloji alanlarında nitelikli ve tam zamanlı çalışan girişimcilerimiz yer almaktadır.

Cube Incubation'da  girişimcilerimize, fikirden ticarileşmeye giden yolda Ön Kuluçka, Kuluçka ve Uluslararası Hızlandırıcı Programları kapsamında;

  • Eğitimler
  • Mentorlük ve Koçluk
  • Çalışma Alanı ve Altyapı Hizmetleri
  • Yatırım ve Fonlara Erişim
  • Fikri Mülkiyet Yönetimi
  • İş Modeli ve Yol Haritası
  • AR-GE Firmaları ile Eşleşme
  • Büyüme ve Uluslararası Pazara Açılma

ile ilgili hizmetlerimizi ve desteklerimizi sağlanmaktadır.

Başvurularınızın, web sitemizde yer alan online başvuru sisteminden yapılması gerekmektedir. Alınan başvurular her ay düzenlenen Kuluçka Değerlendirme Kurulu’nda incelenerek tematik alanlarımızdan seçilen projelerin kabul işlemleri yapılmaktadır.

www.cubeincubation.com