tanıyın

Kümelenmeler

Teknopark İstanbul olarak önceden belirlenmiş odak teknoloji alanlarımızda çalışan kurumlar ile bir sinerji ortamı yaratmak ve birlikte verimli araştırma alanları tesis etmek önceliğimizdir.

SAHA İSTANBUL (İstanbul Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği)

SAHA İstanbul kümelenmesi, dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak amacı ile hem imal ettirecek kurumları hem de sanayicilerimizi milli üretim ve yazılıma yönlendirerek, devletimizin yerli sanayini geliştirme hedeflerinde yardımcı olacak bir ekosistem kurmak amacı ile kurulmuştur. Bölgede mevcut potansiyeli kullanarak yüksek teknolojik ürün geliştirmek ve üretmek için bölge firmaları arasında işbirliği oluşturarak sinerji yaratmayı hedeflereyn SAHA İstanbul, Türkiye'nin en büyük savunma ve havacılık kümelenmesi konumuna gelmiştir.

Milli projelerde yerli katkı oranını arttırmak amacıyla; Üyelerin, Kamu kurumları, Üniversiteler, Araştırma Kurumları, STK’lar, Kalkınma Ajansları ve uluslararası destek merkezleri ile arasındaki işbirliğini tesisi ederek, geliştirilmesi için çalışmalar yürütmektedir. 

İSEK (İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi)

İstanbul için çok önemli bir potansiyele sahip sağlık sektöründe, yüksek teknolojiye dayalı üretim yapan rekabetçi bir yapıya dönüşüm için gereken üniversite-sanayi işbirliği ortamını oluşturma hedefiyle doğmuş bir işbirliği ağıdır. Teknopark İstanbul koordinatörlüğünde geliştirilmekte olan Sağlık Teknolojileri ve Yaşam Bilimleri İstanbul Kümelenmesinde 15’in üzerinde üniversite ve 85’in üzerinde firma yer almaktadır.

İSEK ile ulusal sağlık endüstrimizin ve uluslararası düzeyde rekabetçi ürün hedefli Ar-Ge ve üretim kapasitemizin hızla geliştirilmesi, 2023 yılı hedeflerimiz için, mevcut altyapılarımızın verimli kullanılması, ülke şartlarına uygun işbirliği ve koordinasyon mekanizmalarının kurulması, İstanbul bölgesinde mevcut tüm temel unsurların (araştırma laboratuvarları, kuluçka alanları, fiziksel altyapılar ve insan gücü potansiyeli) aktif kullanılması amaçlanmaktadır.

İstanbul Denizcilik Kümelenmesi

Gemi, yat, suda yüzen taşıtların; tasarımı, yazılım, donanım ve ileri mühendislik hizmetlerini sağlayan firmaların bulunduğu ve kısa adıyla Türk Denizcilik Kümelenmesi olarak adlandırılan küme, Ekonomi Bakanlığı’nın Hizmet Sektörlerinin Rekabetçiliğinin Geliştirilmesi Desteği (HİSER) kapsamında küme üyesi firmalara %75 oranında teşvik sunduğu bir proje ile 2018 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Sahip olduğu potansiyel sayesinde tüm denizcilik sektörünün ilgisini çeken kümelenme çalışması kurumsal kimlik çalışmaları sonrasında İstanbul Denizcilik Kümelenmesi ismini almış yeni kimliği ve daha da genişletilmiş bir vizyon ile faaliyetlerine devam etmektedir. Teknopark İstanbul bünyesinde var olan 50’den fazla denizcilik özelinde firma ve üniversite birimleri ile çok güçlü bir potansiyel ile faaliyetlerine devam edecektir. Devlet destekleri ve birlik olmanın gücü ile eğitim, yurtiçi yurtdışı ticari faaliyetler ile üyelerine ve denizcilik sektörüne katkı sağlanmaya devam edilecektir.

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, Savunma Sanayii Baskanlıgı öncülügünde ülkemizde siber güvenlik ekosisteminin gelistirilmesi amacıyla kurulan bir platformdur.
 

ARGEMİP (Ar-Ge Merkezleri İletişim ve İşbirliği Platformu)

Ar-Ge Merkezleri İletişim ve İşbirliği Platformu Teknopark İstanbul yerleşkesinde çalışmalarına başlamış olup, Türkiye’de Ar-Ge faaliyetlerinin ivme kazanmasını sağlamak için, Ar-Ge yönetim uygulamalarının kıyaslanmasına, Ar-Ge uygulamaları arasında iyi örneklerin ve ortak sorunların ortaya çıkarılmasına ve Ar-Ge merkezleri arasında işbirliğinin arttırılmasına yönelik çalışmalar sürdürmektedir. Tüm Ar-Ge Merkezlerine açık olan ARGEMİP, üye sayısını hızla arttırarak temsil kabiliyetinin tüm sektörleri kapsamasını hedeflemektedir. Platform; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenmekte ve teşvik edilmektedir.