inceleyin

Şirketlerde Kurumsal İtibar Yönetimi 02 Kasım 2020

Bireylerin benliğini oluşturan ve en önemli değerleri arasında yer alan itibar, kurumlar için de var olma ve paydaşlar tarafından tercih edilme nedenidir. Kurumların, itibar kazanması ve itibarı yönetmesi başlı başına firmanın değerlerinin oluşmasını sağlamaktadır. Amerikalı ünlü iş adamı Warren Buffett’ın da söylediği gibi, itibar kazanmak 20 yıl alır; ama o itibarı silmek için beş dakika bile yeterlidir. Ancak doğru ve stratejik bir yönetimle elde edilen itibar korunabilir.

Kurum itibarı bir kurumun yapısı, stratejileri ve değerlerinin analiziyle başlar. Şirket yönetiminin, kurumsal itibarın yönetilmesiyle ilgili benimsemiş olduğu temel politikaları, günlük hayata ve çalışanlarına nasıl aktardığı itibar yönetimi için önemlidir. Kurumun para kazanmaktan daha büyük olan amaçlarını bilmek, bunların kurum içinde benimsenmesini sağlamak ve paydaşlara doğru bir şekilde yansıtmak başarılı ve güçlü bir itibar yönetiminin koşuludur.

İtibar, Şirketlerin Piyasa Değerini Yüzde 63 Etkiliyor

Yakın zamanda Weber Shandwick, KRC Research iş birliğiyle gerçekleştirilen “The State of Corporate Reputation in 2020: Everything Matters Now/ Kurumsal İtibarın 2020’deki Durumu: Artık Her Şeyin Önemi Var” araştırması kurumsal şirketler için itibarın ne denli önemli olduğunu ortaya çıkardı. Araştırmaya dünya genelinden 22 ülkede hizmet veren firmaların üst düzey yöneticileri katıldı. Anket aracılığıyla gerçekleşen araştırmada, bir şirketin itibarını neyin oluşturduğu ve güçlü bir kurumsal itibara sahip olmanın getirdiği avantajlar incelendi.  Araştırma sonuçlarına göre, kurumsal itibar şirketlerin kârlılığı üzerinde oldukça etkili! Hatta öyle ki araştırmaya katılan yöneticiler, şirketlerinin piyasa değerinin %63’ünün şirketlerinin genel itibarına bağlı olduğunu düşünüyor.

Kurumsal İtibarı Etkileyen Faktörler

İtibar denildiğinde farklı birçok alan aklımıza gelir. Marka yönetimi, şirket kültürü, yönetim bilinci, sosyal anlayışlar, şirketlerin sermaye yeterlilikleri kuruluşların itibarını etkileyen faktörlerin başındadır. İtibar anlayışı kişiden kişiye olduğu gibi işletmelerin de bağlı olduğu sektöre göre farklılık gösteren bir durumdur. Bazıları için çok reklam veren bir kuruluş itibarı yüksek görünebilir veya fazla şubesi olan bir banka diğer bankalara göre daha fazla itibarlı durabilir. Bu konuda asıl önemli durum verilen hizmet ve ya ürünün kaliteli olmasıdır. İşletmelerin yapmaları gereken davranışlar ise şöyledir:

İşletmeler öncelikle marka adına sahip çıkmalıdır. İsimler şirketler için marka değerini temsil eder. İşletmeler bağlı olduğu her ortamda isimlerini ön plana çıkarmalıdır. İsim dışında kuruluşlar, akılda kalıcı ve görüldüğünde akla hemen şirket isminin gelebileceği bir logo bulabilmelidir. Son aşamada ise yine akılda kalan ve işletmenin değerlerini taşıyan bir slogan oluşturulmalıdır. İsim, logo ve slogan üçlüsünü doğru oturtan bir firma ilk adımı başarıyla tamamlar.

İtibar yönetiminde ikinci olarak yapılması gereken risk planlamasıdır. Risk planlamasında önemli olan durum karşılaşılacak tüm riskleri değerlendirmektir. Doğabilecek kriz durumlarında işletmelerin alacakları önlemler ve tedbirler, kriz durumunda en az zararla çıkmalarına sebep olur. Her zaman bir “ B” planı oluşturulmalıdır.

İtibar yönetimi, itibar sahibi olmak kadar zor bir durumdur. İtibar sahibi olmak isteyenler kuruluşlar, gerekli alt yapıyı oluşturmalıdır. Planlaması doğru olan bir ortamda çalışanlar itibar yönetimi konusunda doğru yönlendirilirler. Huzurlu ve uygun şartlarda çalışabilen çalışanlar, şirketlerine daha bağlı ve daha iyi iş çıkarabilir.

İşletmeler açısından sundukları hizmetlerin veya ürünün kaliteli olması çok önemlidir. Eğer müşteri aldığı üründen ve ya aldığı hizmetten memnun değilse, o şirketin itibarlı olduğunu düşünmez. Böyle bir durumda itibardan bahsetmek mümkün olmaz.

Yüksek Teknoloji Firmaları ve Girişimciler için Kurumsal İtibar Yönetimi

İtibar yönetimi üzerine yapılan araştırmalarda ön plana çıkan üç sonuç vardır. Bunlar; müşteri memnuniyeti, hizmet/ürün kalitesi ve yönetim kalitesidir. Sermayesi güçlü ve gelişime ayak uyduran şirketlerinde itibarının arttığı gözlemlenmiştir.

Günümüzde her ağı etkisine alan teknoloji, özel olan ürünlerin dışında her alana girmelidir. Yüksek teknoloji firmalarının itibar yönetiminde dikkat etmesi gerekli en önemli nokta ürün veya hizmetin sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilebilmesi konusudur. Her işletmenin güçlü olduğu alan farklıdır önemli olan bu alanların ön plana çıkarılmasıdır. İşletmeler bir diğer önemli kaynağı, hatta belki en önemlisi insandır. Çalışan personelin eğitilip, sürekli geliştirilmesi kuruluşlar için büyük faydalar sağlar.

Güçlü bir Sosyal Medya Yönetimi İtibar Nedeni Olabilir

Birçok sektörde olduğu gibi yüksek teknoloji firmaları da itibar yönetimi konusunda sosyal medyanın gücünden faydalanıyor. Güçlü bir sosyal medya yönetimi, kurumun imajını güçlendirebildiği gibi iyi bir statü sembolü de olabilir. Firmaların sosyal medya içeriklerinin doğru oluşturulması,  hem markalaşma sürecinde hem de itibar yönetimini etkili olacaktır.

İtibar yönetimi firmaların varoluşu için bu denli hayati bir öneme sahipken, durum iş dünyasında daha yeni var olmaya çalışan girişimciler için de geçerli…

Hatırlayacağınız üzere, 2017 yılında ABD merkezli havayolu şirketi United Airlines, Şikago kentinden Louisville'e giden uçağında fazladan rezervasyon (overbooked) yaptı. Kendi çalışanlarının uçağa binmesini isteyen şirket, rastgele 4 yolcudan inmelerini istedi. Tek oturan ve doktor olduğunu söyleyen bir adam, inmeyi reddedince, polis nezaretinde şirketin güvenlik görevlileri tarafından darp edilip zorla indirildi. Olayın görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasıyla “skandal” ortaya çıkmıştı. United Airlines, hala gökyüzünde uçabiliyor. Diğer şirketler, yeni kurulan veya daha küçük firmalar ise bu tür bir itibar felaketinin ardından dayanamayıp yok olacaklardır.

Tüm bu bilgilerin ışığında kurumsal itibar yönetiminin, kuruluşların karlılığını ve saygınlığını arttırdığını söylemek yanlış olmaz. İyi yönetilen, müşteri odaklı ürün ya da hizmet sunan kuruluşlar rakiplerinin önüne geçecek ve karlılıklarını arttıracaktır. Müşterisini memnun edemeyen kuruluşlarda, itibardan ve imajdan bahsedilemez.

Beril Olgun

Teknopark İstanbul

Kurumsal İletişim Kıdemli Uzmanı

Kaynakça;

Argüden, Yılmaz ( 2003 ); İtibar Yönetimi, Arge Danışmanlık A.Ş, İstanbul.

Okay, A.(2000); “Kurum Kimliği”,Mediacat Yayınları, Ankara.

https://girisimcikafasi.com/girisimciler-icin-itibar-yonetimi-nedir/

https://www.sabah.com.tr/dunya/2017/04/27/abddeki-cifte-bilet-skandali

http://www.kobitek.com/itibar_yonetimi

https://webershandwickmenat.com/contact/istanbulkurumsal-itibarin-sirketlere-etkisi-arastirmasi-2020/