inceleyin

26 Mar
Entegre Yönetim Sistemleri İç Denetçi Eğitimi
Yazdır

Teknopark İstanbul Akademi, her zaman olduğu gibi en etkileyici eğitim programlarına hazır!

Entegre Yönetim Sistemleri İç Denetçi Eğitimlerimiz başlıyor. Bu eğitimler, işletmelerin temelini oluşturan yönetim sistemlerinin entegrasyonunu ele alıyor ve katılımcılara kapsamlı bir iç denetçilik becerisi kazandırıyor.

İç denetimler kuruluş içinde uygulanan yönetim sistemlerinin yeterliliğini, uygunluğunu ve etkinliğini denetlemek ve değerlendirmek için gerekli yönetim araçlarından biridir. ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin tümü de uygulayıcı kuruluşların faaliyetlerini belirledikleri periyotlarda bu standartlar kapsamında denetlemelerini bir gereklilik olarak ortaya koymaktadır. Denetlenecek faaliyetin önemi ve önceki denetim sonuçları dikkate alınarak bir denetim programı yapılması ve denetim sonucu elde edilen bulgular ile düzeltici ve önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi beklenmektedir. Iç denetçilerin denetim sürecinin gerekleri ve bir denetçinin sahip olması gereken davranışsal özellikler konularında bilgili olmaları da gerekmektedir. Bir kuruluştaki iç denetimlerin fayda ve katma değer sağlaması ancak denetçilerin bilgisi, deneyimi ve uygun özelliklerle donatılmaları ile mümkün olmaktadır.
Gelin, ISO standartlarının özüne inerek, işletmelerin kalite, çevre ve iş sağlığı güvenliği alanlarında mükemmelliğe nasıl ulaşabileceklerini birlikte keşfedelim. Eğitimlerimiz, uzman eğitmenimiz eşliğinde, interaktif ve uygulamalı bir yaklaşımla gerçekleşecek. Katılımcılarımıza sadece bilgi değil, aynı zamanda iç denetçilikte başarılı olmaları için gereken güçlü yetenekler de kazandıracağız.

Eğitim İçeriği

Planlanan eğitim temel ve iç denetçi eğitim olup Entegre Yönetim Sistemi standartlarının (Kalite, Çevre, İSG) temel gereksinimleri açıklanacaktır. Ayrıca denetim amacı, teknikleri, denetçi özellikleri gibi konularda bilgileri içerir. Eğitim akışı aşağıdaki gibi planlanmıştır.

Giriş ve Gündem

Entegre Yönetim Sistemi (9001, 14001, 45001) Maddesel Analizi ve Uygulamaları

Entegre Yönetim Sistemi (9001, 14001, 45001) Dokümantasyon Gereksinimleri

 • Entegre Yönetim Sistemi 4. Maddenin Açıklanması (Kuruluşun Bağlamı)
 • Entegre Yönetim Sistemi 5. Maddenin Açıklanması (Liderlik)
 • Entegre Yönetim Sistemi 6. Maddenin Açıklanması (Planlama)
 • Entegre Yönetim Sistemi 7. Maddenin Açıklanması (Destek)
 • Entegre Yönetim Sistemi 8. Maddenin Açıklanması (Operasyon)
 • Entegre Yönetim Sistemi 9. Maddenin Açıklanması (Performans Değerlendirmesi)
 • Entegre Yönetim Sistemi 10. Maddenin Açıklanması (İyileştirme)

Denetim Gereksinimleri

Denetimin Amacı ve Hedefi

Denetim Türleri

Denetçi Özellikleri

Denetimde roller ve sorumluluklar

Denetim Hazırlık ve Planlama

 • Denetçi Atama
 • Denetim Planlama
 • Soru Listesinin Hazırlanması

Denetim Gerçekleştirme

 • Açılış ve Kapanış Toplantısı
 • Denetim Teknikleri ve Metotları
 • Kanıt ve Bulguların Toplanması

Denetimin Sonuçlandırılması ve Uygunsuzluklar

 • Uygunsuzlukların Raporlanması
 • Denetim Raporlama
 • Düzeltici Faaliyetler, Kök Sebep Analizi
 • Takip Denetimleri

Vaka Çalışmaları ve Sınav

Hedef
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ve ISO 19011 gerekliliklerine göre kalite denetim planlaması ve uygulamasındaki bilgileri katılımcılara aktarmak ve katılımcılara denetçilik becerileri kazandırmaktır.

İç Denetçi Eğitim Programı Size Ne Sağlar?

Entegre Yönetim Sistemleri Bilgisi: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 gibi standartların gerekliliklerini anlama ve bu standartların nasıl entegre edilebileceği konusunda derinlemesine bilgi edineceksiniz.

İç Denetim Becerileri: İç denetçilik sürecinin tüm yönlerini kavrayacak ve etkili bir iç denetim yapabilme yeteneği kazanacaksınız. Denetim planlaması, uygulanması, bulguların raporlanması ve düzeltici önlemlerin izlenmesi gibi konularda becerilerinizi geliştireceksiniz.

Risk Yönetimi: Entegre yönetim sistemlerindeki riskleri tanıma, analiz etme ve yönetme becerileri kazanacaksınız. Bu, işletmenizin sürekliliği ve performansı için kritik öneme sahiptir.

Katma Değer: İşletmenizde iç denetim süreçlerini etkinleştirerek, hataları önceden belirleme ve düzeltici önlemler alarak iş süreçlerini iyileştirme fırsatı elde edeceksiniz. Bu da işletmenizin rekabet avantajını artırabilir ve müşteri memnuniyetini yükseltebilir.

Kariyer Gelişimi: İç denetim ve yönetim sistemleri alanında uzmanlaşarak, kariyerinizde ilerleme ve yeni fırsatlar yakalama şansınızı artırabilirsiniz.

Sertifikasyon: Programı başarıyla tamamlamanız durumun iç denetçi sertifikası alacaksınız. Bu da sizin ve işletmeniz için prestij sağlayacak ve güvenilirliğinizi artıracaktır.

Eğitim Hakkında Bilgiler:

Eğitim kontenjanı 20 kişi ile sınırlıdır.

Şirketlerimize eşit hak tanıma adına firma çeşitliliğine önem verilecektir.

3 günlük online eğitim programının ücreti kişi başı 2.000 TL + KDV 'dir.

Piyasa değeri çok daha yüksek olan eğitim bedelinin kalan kısmı Teknopark İstanbul tarafından finanse edilecektir.

Yapılacak sınavda başarılı olanlara Katılım Belgesi verilecektir.

Eğitim ile ilgili dokümanlar katılımcılar ile paylaşılacaktır.

Eğitmen Hakkında Bilgiler:

Davut YAZICI, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Gıda Mühendisliği Lisans ve Anadolu Üniversitesi Yönetim ve Bilişim Sistemleri Lisans mezunudur. 2005 yılında çatısı altında Ulusal ve Uluslararası belgelendirme şirketlerini barındıran bir yerli belgelendirme firmasında Baş Denetçi, Eğitmen ve Gıda, Tarım ve Yem Program Yöneticisi olarak çalıştıktan sonra 2013 yılında başka bir yerli belgelendirme firmasında Baş Denetçi, Eğitim Müdürü ve Personel Belgelendirme Müdürlüğü Koordinatörü olarak çalışmıştır. 2017 yılında ortağı olduğu eğitim ve danışmanlık şirketinde danışman ve eğitmen olarak faaliyetlerini sürdürmüştür.  18 yıllık iş tecrübesinde 2000’in üzerinde firmada baş denetçi, 1000’e yakın eğitimde eğitmen ve çok sayıda firmaya yönetim sistemleri danışmanı olarak hizmet vermiştir.  Bu süre içerisinde TÜBİTAK TÜSSİDE Uzman havuzunda yer almış çeşitli projelerinde görev yapmıştır. TÜBİTAK TÜSSİDE ve SAHA İstanbul Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği iş birliğiyle hazırlanan “SAHA MBA” programında öğrencilere yönetim sistemleri alanında mentörlük yapmıştır. Birçok kurum ve firmaya yönetim sistemleri, MYK, CE, KVKK, stratejik plan gibi konularda eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmuştur. Ocak 2023 itibari ile Teknopark İstanbul A.Ş. bünyesinde Ar-Ge Hizmetleri Müdür Yardımcısı olarak göreve başlamış ve halen görevine devam etmektedir.

Katılım

Kayıt olmak için aşağıdaki linke tıklayarak açılan kayıt formu doldurulmalıdır. Ön kayıt başvuruları kurulda değerlendirilecek ve kesin kayıt için geri dönüş yapılacaktır.

Eğitim Adı: Entegre Yönetim Sistemleri İç Denetçi Eğitimi
Eğitmen: Davut YAZICI (Baş Denetçi) 
Tarih: : 26-27-28 Mart (Eğitimimiz ertelediğinden eğitimimiz 16-17-18 Nisan tarihlerinde yapılacaktır.)
Saat: 10:00-16:30
Eğitim Bedeli: 2.000 TL+ KDV

Katılımcı Kayıt Linki; https://forms.gle/6J2TzHQxsiGC1A5X7

Soru ve görüşleriniz için egitim@teknoparkistanbul.com.tr adresine mail atabilirsiniz.