inceleyin

Finans ve Mali İşler Uzmanı 04.01.2024 /

Genel Nitelikler ve İş Tanımı

 ·       Şirket finansal varlıklarını ve finans kurumlarıyla ilişkileri yönetmek, şirketin ilişkili olduğu tüm finans ve finans dışı kurumlarla (bankalar, müşteriler, satıcılar, finans kurumları vb.) yapılan finansal hareketleri izlemek ve takibini sağlamak.

·       Bütçe planlamalarını geliştirmek ve takibini yapmak.

·       Çeyrek dönem gelir ve gider tahminlerini ve kar payı bilgilerini hesaplamak.

·       Teşvik ve hibelerin düzenli takibini yapmak ve faydalanılmasını sağlamak

·       Yıllık olarak oluşturulan prim modelleme çalışmaları için gerekli hazırlıkları, hesaplamaları ve maliyet analizlerini yapmak.

·       Prim hesaplamalarını yaparak personel ile paylaşmak.

·       Haftalık olarak, gerçekleşen ve planlanan nakit akışlarını üst yönetim ile paylaşmak.

·       Aylık e-fatura, e-arşiv faturaları ve KDV raporunu takip etmek.

·       Operatörler tarafından paylaşılan hedeflerle ilgili durum bilgisini paylaşmak ve yönetime raporlamak.

·       Muhasebe bürosu ile yürütülen işleri koordine etmek, gerekli ön çalışmaları yapmak, iş çıktılarını kontrol etmek.

·       Ürün belgelerinin (ISO vb. kalite dokümanları) takibini yaparak her yıl gerekli yenileme süreçlerini yürütmek.

·       Özellikle finansal piyasalar olmak üzere, iş çevresindeki güncel gelişmeleri takip etmek ve finansal kararların alınmasında üst yönetime sunduğu önerilere bu bilgileri yansıtmak.
 

Aranan Nitelikler

·       Benzer pozisyonda minimum 3-7 yıl deneyimli
·       Finans, genel muhasebe ve tek düzen hesap işleyişini bilmek
·       Muhasebe, finans programı Paraşüt yazılımını kullanabilmek
·       İlgili Lisans Bölümü Mezunu