inceleyin

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Bilgi Günü Teknopark İstanbul'da Gerçekleştirildi 04 Kasım 2019

Teknopark İstanbul ve İstanbul Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği - SAHA İstanbul organizasyonu ile 1 Kasım Cuma Günü, T.C Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Sn. Mehmet Fatih Kacır'ın katılımı ile Teknopark İstanbul Konferans Salonunda gerçekleştirildi. 

Açılış konuşmasını SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar'ın yaptığı programda, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Sn. Mehmet Fatih Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yerli üretimin teşvik edilmesine ilişkin bir adım olarak açıklanan  "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı" genel uygulama esasları ve stratejisi hakkında bilgi verdi. Etkinlik Teknopark İstanbul firma yöneticileri ve çalışanları tarafından yoğun ilgi gördü. 

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’na başvurular, internet sitesi olan http://www.hamle.gov.tr adresi üzerinden çevrim içi olarak alınacak. Program başvuruları, ön başvuru ve kesin başvuru olmak üzere iki aşamada olacak. Başvurusu yapılan projenin Ar-Ge ihtiyacı varsa, bunun da başvuru kapsamında sunulması istenecek.

4 Ekim – 22 Kasım arasındaki ön başvuruda alınan bilgi ve belgeler detaylı bir incelemeye tabi tutulacak. Yatırım tutarı 10 milyon liranın üzerinde olan ve üretmeyi hedeflediği ürün Öncelikli Ürün listesinde yer alan projelerin kesin başvuru yapması istenecek. Kesin başvurular 12 Kasım ile 13 Aralık tarihleri arasında alınacak. Kesin başvuru sürecinde Ar-Ge ihtiyacı bulunan firmalar, TÜBİTAK desteklerine yönlendirilecek. Projenin niteliğine göre yatırımcılar KOSGEB destekleri, stratejik yatırım veya proje bazlı teşviklere başvuru konusunda bilgilendirilecek.