inceleyin

TTO Proje Geliştirme Baş Uzmanı 29.11.2023 /

Teknopark İstanbul’un yönetici şirketi Teknopark İstanbul A.Ş.'nin Teknoloji Transfer Ofisi’nde istihdam edilmek üzere aşağıdaki niteliklere sahip “Proje Geliştirme Baş Uzmanı” aranmaktadır.

Görev Tanımı

Başta Teknopark İstanbul şirketleri olmak üzere, girişimcilere ve iş birliği yapılan kurumlara Ar-Ge projeleri danışmanlık ve süreç yönetimi desteği vermek,

TTO tarafından yürütülen ulusal ve uluslararası projeler ile ilgili süreçleri yerine getirmek, yönetmek ve takip etmek,

Ulusal destekler başta olmak üzere desteklere yönelik proje önerisi planlamak, yeni konsorsiyum oluşturmak, bütçeleme ve tüm başvuru sürecini yürütmek,

Ulusal ve uluslararası desteklere yönelik başvuru aşamasında taraflar ve fon kuruluşu irtibat noktaları ile sürekli temas halinde olmak,

Ulusal ve Uluslararası mevzuattaki güncel gelişmelerin takip edilmesi ve uygulamaya yansıtılması,

Ulusal ve Uluslararası desteklere yönelik Teknopark ihtiyaçları doğrultusunda farkındalık arttırıcı eğitimler düzenlemek,

Bünyemizde bulunan üniversiteler ile etkileşimde bulunmak ve Üniversite-Sanayi İş Birliği kapsamında ulusal projeleri destekleyici çalışmalar yapmak,

Teknopark İstanbul yürütücülüğündeki projelerin planlama, dokümantasyon, sunum ve raporlama çalışmalarını yapmak,

Teknopark firmalarını ulusal ve uluslararası destekler hakkında bilgilendirmek ve başvurularda gerekli yönlendirmeleri yapmak,

Teknopark firmalarına verilen hizmetlerle ilgili sözleşme süreçlerini yürütmek,

Teknopark firmalarının uzmanlık ve çalışma alanlarına göre başvuruda bulunabilecekleri fon kaynaklarını belirleyip başvuruları için proje geliştirme sürecini başlatmak,

Hizmet alımı yapılan tüm işleri takip etmek, zamanında ve eksiksiz gerçekleştirilmesini sağlamak, ilgili raporlama ve bilgilendirmeleri yapmak,

Teknoloji Transfer Ofisinde yürütülen diğer faaliyetlere katkı sağlamak.

 Aranan Nitelikler

En az lisans (tercihen mühendislik bölümleri) mezunu derecesine sahip,

Mezuniyet ortalamasının asgari dört üzerinden üç (veya muadili) olması,

İyi derecede İngilizce bilgisi olan (YDS, TOEFL, IELTS gibi sınavlardan en az yüzde yetmiş başarı oranı sağlamak),

Benzer pozisyonlarda en az 5 yıl tecrübeli,

Yazılı ve sözlü ifade yeteneği yüksek, sorumluluk sahibi,

İyi derecede MS Office araçlarını kullanabilen,

Teknoloji, girişimcilik, inovasyon, proje yönetimi ve Ar-Ge konularına hâkim,

5746 ve 4691 sayılı kanun kapsamındaki destek unsurlarına hâkim,

 **Ön yazı ile yapılan iş başvuruları dikkate alınacaktır.

**Ön yazı içeriğinde adayın pozisyona uygunluğu, motivasyonu ve önemli gördüğü başarı veya katkılarına (geçmiş iş tecrübeleri boyunca) yer verilmesi gerekmektedir.