inceleyin

İnsan Kaynakları Yöneticisi 06.04.2021 /

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

GENEL NİTELİKLER

1.    Üniversitelerin ilgili bölümlerinden en az lisans derecesine sahip olmak.

2.    Tercihen Bilişim, Telekomünikasyon, Savunma ve Havacılık sektörlerinden en az birinde insan kaynakları alanında en az 10 yıllık yöneticilik tecrübesine sahip olmak.

3.    Sözlü ve yazılı ileri seviyede İngilizce dil bilgisine sahip olmak.

4.    Planlama, süreç yönetimi, raporlama ve veri analizi konusunda yetkin olmak.

5.    Üst düzeyde ilişki kurma ve ilişki sürdürme konularında deneyimli olmak.

6.    Yazılı ve sözlü iletişimi güçlü, organizasyon ve planlama becerisi gelişmiş olmak.

7.    Kurumsal şirket bünyesinde çalışma tecrübesine sahip olmak.

İŞ TANIMI

1.    Firmanın İK ekibini yönetmekten sorumlu olacaktır (aşağıda belirtilen tüm sorumluluklar ekip çalışması olarak gerçekleştirilecektir).

2.    Firmanın insan kaynakları vizyon ve politikasını oluşturmaktan, güncel tutulmasından ve uygulanmasından sorumlu olacaktır.

3.    Firmanın insan kaynakları yönetimine ilişkin tüm süreçlerin belirlenen vizyon ve politikalara uygun olmasından sorumlu olacaktır.

4.    Firmanın kariyer ve yetenek yönetim politika, usul ve süreçlerinin oluşturulması ve idamesinden sorumlu olacaktır.

5.    Firmanın eğitim politikaları ve planlarının oluşturulması, gerçekleştirilmesi ile sonuçlarının ölçüm, kayıt ve değerlendirilmesinden sorumlu olacaktır.

6.    Firmanın kaliteli insan kaynağı ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli olan tüm çalışmaların yapılmasından sorumlu olacaktır.

7.    Çalışanların hedefleme ve performans ölçüm, değerlendirme ve geri bildirimlerine ilişkin tüm sistem, süreç ve uygulamaların oluşturulması ve gerçekleştirilmesinden sorumlu olacaktır.

8.    Çalışanların özlük durumları, terfileri, disiplin uygulamaları, işten ayrılış, izin, görev vb cari tüm işlemlerin düzenlenmesi ve icrasından sorumlu olacaktır.

9.    CTech çalışanlarının kurumsal aidiyet ve memnuniyetlerinin ölçüm, değerlendirme ve kayıt altına alınmasından sorumlu olacaktır.

10.  Firmanın insan kaynakları alanındaki olgunluğunu, düzeyini ve durumunu gösterecek performans kriterlerini belirleyerek düzenli olarak ölçülmesinden, kayıt altına alınmasından ve raporlanmasından sorumlu olacaktır.

11.  Burada belirtilenlere ek olarak CTech Kalite Yönetim Sisteminde belirlenmiş olan yükümlülükleri gerçekleştirmek ve uymaktan sorumlu olacaktır.

12.  Kendi sorumluluk alanındaki iş ve işlemleri yürütmek için gerekli olan tüm politika, vizyon, süreç, talimat, yönerge, kılavuz, form vb belgelerinin oluşturulması ve CTech Kalite Sistemine eklenmesinden ve güncellenmesinden sorumlu olacaktır.

13.  Görev kapsamındaki tüm iş ve işlemleri gerçekleştirirken Firmanın diğer ilgili birimleri ile yakın işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan sorumlu olacaktır.

14.  Dünyada ve ülkemizde İnsan kaynakları ve yetenek yönetimi ve uygulamaları konusunda güncel yöntem, vizyon uygulamaları ve gelişmeleri yakinen takip etmesi, bunlar hakkında bilgi sahibi olması ve bunlardan CTech İnsan Kaynakları ve Yetenek Yönetimi alanında istifade edilebilecek olanları belirleyerek uygulanması için gereğini yapması beklenmektedir. 

15.  Bağlı çalışanlarının bilgi/beceri/yetkinliklerinin gelişimi için gerekli eğitim & gelişim ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmaların yürütülmesini sağlamaktan sorumlu olacaktır.

16.  Şirketin kaliteli insan kaynağı ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli olan tüm çalışmaların yapılmasından sorumlu olacaktır.

Firma sayfası için tıklayınız