inceleyin

Bütçe ve Raporlama Takım Lideri 03.08.2023 /

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Teknopark İstanbul Yönetici şirketinin Mali İşler Müdürlüğü’nde  istihdam edilmek üzere aşağıdaki niteliklere uygun “Bütçe ve Raporlama Takım Lideri” arayışımız mevcuttur. 

 

Görev Tanımı

Şirketin hedefleri doğrultusunda stratejik plan, yıllık bütçe planlarını hazırlamak, konsolidasyonu ve diğer departmanlarla koordinasyonunu sağlamak,

Bütçe ve fiili karşılaştırma raporlarını düzenlemek ve yorumlamak,

Bütçe sapmalarının analizi ve raporlanmasını yapmak,

Bütçe ve raporlama ile ilgili verimlilik esaslı projeleri önermek, geliştirmek ve takip etmek,

Gider, gelir analizlerini yapmak, masrafların bütçeye uygun yönetilmesini takip etmek,

Yönetim raporlarını hazırlamak, analizi ve diğer departmanlarla koordinasyonu sağlamak,

Finansal analizler için sistem tarafında gerekli geliştirmelerinin ve süreçlerin takibini ve çözümünü yapmak,

Yıllık gelir, gider, yatırım ve nakit akış bütçelerini hazırlamak ve konsolide etmek,

Periyodik üst yönetim raporlarını hazırlamak ve sunmak.

 

Aranan Nitelikler

Üniversitelerin İşletme, İktisat, Ekonomi, İstatistik, Maliye, Endüstri Mühendisliği, vb. bölümlerinden mezun,

Bütçe, Finansman, Planlama ve Raporlama konularında en az 7 yıl deneyimli,

Genel muhasebe, ticari muhasebe ve maliyet muhasebesi alanında yetkinliğe sahip,

Muhasebe ve finansal tablo analizi konularına hâkim,

Tercihen Teknopark ve İnşaat sektöründe deneyimli,

MS Office programlarına çok iyi derecede hâkim(ileri seviyede excel bilen),

Logo Mind İnsight İş Zekası Raporlama ve Analiz konusuna hâkim (İş zekasında qlik alt yapısı kullanılmaktadır),

Logo Mind Budget uygulamasına ve bütçe süreçlerine hâkim,

MSSQL Server yönetimi ve TSQL sorguları ile raporlama yapabilecek derecede SQL bilgisine sahip,

Analitik düşünce yapısına sahip, detaylara önem veren ve operasyonel yönü güçlü,

Ekip çalışmasına yatkın, süreç ve sonuç odaklı,

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,

İstanbul Anadolu Yakasında ikamet eden veya edebilecek,

B sınıfı ehliyeti olan,

Bütçe ve Raporlama Takım Lideri aranmaktadır.