inceleyin

Teknopark İstanbul'un İki Projesi İSTKA Tarafından Desteklenmeye Hak Kazandı 15 Eylül 2021

Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi Cube Incubation'un "Siber Güvenlik Hızlandırma ve Kuluçka Programı: Cybercube” projesi İSTKA tarafından desteklenmeye hak kazandı. 

Proje ile Teknopark İstanbul'da kurulmakta olan girişimcilik ekosistemine daha niş destekler sağlanması; COVID-19 salgını öncesi ve sonrası hızla devam eden dijital dönüşümün beraberinde getirdiği siber tehditlere karşın yenilikçi siber güvenlik girişimlerin artması, siber saldırıların azalmasına katkı sağlanması ve kurulacak olan yeni siber güvenlik merkezlerine altyapı faaliyetlerinde farklı bakış açısı kazandırılması hedeflenmektedir. Dünyaya göre ülkemizde sayısı az olan siber güvenlik girişimlerinin ihtiyaçlarına özel olarak geliştirilmiş bir uluslararası hızlandırma programıyla da, girişimlerinin dünyaya açılmaları desteklenecektir. Yenilikçi iş fikrini prototip aşamasına getirmiş siber güvenlik girişimlerin yaşadıkları sorunlara çözüm yolları bulunması, global pazara açılmalarındaki engellerin kaldırılması, iş birlikleri kurabilmeleri ve global başarı yakalamaları sağlanacak; eğitimler, teknik mentorluk ve danışmanlık, İK desteği, psikolojik destek, yatırıma erişim, pazarlama desteği, altyapı imkanları gibi son derece önemli kalemler, hedeflerin gerçekleşmesi için çok sayıda üniversite ve kurumsal firmaların iş birliği ile sunulacaktır. Ekosistem ile oluşturulan partnerlikle birlikte; ülkemizin kalkınmasına, büyüme endeksinde yükselmesine ve istihdamın artışına katkıda bulunulması ve uluslararası arenada yer edinilmesi hedeflenmektedir.

Her dönem 15 girişimci firmasının/grubun programda yer alması hedeflenmektedir.

Savunma Sanayii Başkanlığı’nın ve Siber Güvenlik Kümelenmesi’nin projede yer alıyor olması projenin hayata geçmesi için güçlü bir ortaklık yapısı sağlarken, ortak/iştirakçilerin arasında yer alan;

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (iştirakçi),

İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa (ortak)

Boğaziçi Üniversitesi (iştirakçi),

Sakarya Üniversitesi (iştirakçi),

Sabancı Üniversitesi (iştirakçi),

İstinye Üniversitesi (iştirakçi),

Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (iştirakçi),

SabancıDx (iştirakçi),

Havelsan (iştirakçi)

İle iş birlikleri geliştirilmiştir. Aynı zamanda kurulan partnerlik yapısıyla Türkiye’de siber güvenlik girişimciliği ekosisteminde daha önce benzeri görülmemiş bir destekler bütününün hayata geçmesine imkân sağlayacaktır. 

Öte yandan Teknopark İstanbul koordinatörlüğünde yürütülen İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi (İSEK) İSTKA’nın 2021 Yılı Girişimcilik Mali Destek Programı çağrısına “İstanbul Sağlık Kobileri Ve Startupları İçin Ticareti Hızlandırma Platformu” projesi ile kabul edilmiştir. Proje, İSTKA tarafından 18 ay boyunca desteklenecektir.