inceleyin

Teknopark İstanbul ile Maltepe Üniversitesi arasında Arazi Tahsis Sözleşmesi İmzalandı. 03 Mart 2019

Maltepe Üniversitesi ve Teknopark İstanbul arasında “Arazi Tahsis Sözleşmesi” imzalandı. Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar ve Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu tarafından imzalanan sözleşme ile Maltepe Üniversitesine Teknopark İstanbul'da arazi tahsisi kesinleşmiş olup inşaata  en kısa zamanda başlanacağı duyuruldu.

İnşaatın bitmesine kadar süre içinde de, AR-GE ve Sanayi İş birliği çalışmalarını yürütmesi üzerine Maltepe Üniversitesine Teknopark İstanbul'da bir ofis kiralanması kararı alındı.

Maltepe Üniversitesinin Teknopark İstanbulda kiralayacağı ofis şu amaçlara hizmet etmek üzere kullanılacaktır;

• Enerji, havacılık ve Teknopark bünyesinde bulunan şirketlerle ortak çalışılabilecek diğer

konularda çalışmalar yürütmek,

• Teknopark bünyesinde çalışanlara yönelik yüksek lisans ve doktora programlan başlatmak,

• Öğretim üyelerini ve öğrencilerini AR-GE Şirketleri kurmaya teşvik etmek,

• Hali hazırda öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından kurulmuş olup Teknoparkın öncelikli alanlarında faaliyet gösteren AR-GE şirketlerini de Teknopark bünyesine katmaya teşvik etmek.