inceleyin

Teknopark İstanbul 3. Etap Temel Atma Töreni Gerçekleşti 07 Ağustos 2019

Teknopark İstanbul 3. Etap temel atma töreni 7.08.2019 tarihinde Genel Müdürümüz Bilal Topçu, Bilim Teknoloji ve Danışma Kurulu üyelerimiz ve Teknopark İstanbul çalışanlarımızın katılımıyla gerçekleşti. Temelini attığımız 3. Etap binalarımızın inşaat faaliyetleri; 2019 yılının sonunda betonarme imalatlarının, 2020 yılı sonunda tüm inşaat faaliyetlerinin tamamlanması planlanıyor. 3. Etap yapılar toplamda 28bin 566 m² olan arazi üzerine konumlandı. İnşaat alanı ise 113 bin m² kapalı alandan oluşacaktır. Yapının mimari tasarımındaki önemli hedeflerinden biri; çevre dostu, enerji etkin tasarım gereklerinin yerine getirilebilmesidir ve bu amaçla yapılar “LEED Gold” sertifikasyonu kriterlerini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Her bir yapı bloğu enerji üretimi, atık suların tekrar kullanımı ve yağmur sularının geri kazanımı hususlarında kendi kendine yetecek şekilde tasarlanmıştır.

3. Etap yapıların inşaat süreçlerinde iş akışının sürekliliğinin sağlandığı, güncel ve çağdaş uygulamaları ön planda tutan “Yalın İnşaat” kavramı benimsenmektedir. Ayrıca 3. Etap yapıların inşaat süreçlerinin yönetimi en yüksek iş değerini etkin zamanlama ile elde etmeyi amaçlayan “Çevik Proje Yönetimi” yaklaşımı ile gerçekleştirilmektedir.

3. Etap Yapıların kullanım döneminde “Model Tabanlı Tesis İşletme” yapılması hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda tasarım süreçleri BIM (Yapı Bilgi Modellemesi) platformunda tamamlanmıştır. Konvansiyonel tasarım yöntemlerinden farklı olarak BIM platformunda tasarlanan yapılarda; tasarım ve inşaat süreçlerinde ortaya çıkan bilginin kullanım/işletme dönemine aktarılması veri kaybı olmadan sağlanabilmektedir.

A Blok 

32.407 m² alana sahip A Blok; Kuluçka Merkezi ve AR-GE Ofislerinin bulunduğu 2 ayrı kanada sahiptir. Blok içerisinde Kuluçka Firmalarımızın kullanımına sunulmak üzere Laboratuvarlar ve Prototip Atölyeleri tasarlanmıştır. Bloğun AR-GE Ofisleri bulunan kanadının yeni mezun Kuluçka Firmaları tarafından kullanılması öngörülmektedir.

B Blok

İkiz bloklar olarak tasarlanan ve toplam 65.105 m² alana sahip B1-B2 AR-GE Blokları zemin kotunda birleştirilmiş, bu alanda 900 m² büyüklüğünde Fuaye Alanı, 1.100 m² alana sahip Yeme-İçme Alanı ve 600 m² büyüklüğünde 500 kişi kapasiteli Çok Amaçlı Salon tasarlanmıştır. Bununla beraber her yapı bloğunda kullanıcılarının yeme içme gereksinimlerini karşılayacak ticari üniteler bulunmaktadır.

C Blok

15.795 m² alana sahip C Blok, Maltepe Üniversitesi AR-GE Binası olarak kullanılacaktır. Blok kapsamında AR-GE ofisleri ile birlikte laboratuvar alanları da bulunması planlanmaktadır.