inceleyin

Kamuoyuna Duyuru 20 Şubat 2020

Son günlerde farklı mecralarda dile getirilen; Teknopark İstanbul 3.Etap İnşaat işinde çalışan personelin alacaklarını tahsil edemedikleri ve bu konuda mağduriyet yaşadıkları iddialarına ilişkin aşağıdaki bilgilendirmeyi kamuoyu dikkatine sunarız:

1.  Teknopark İstanbul A.Ş, kuruluşundan bugüne kadar kişi ve kurumlar nezdinde sözleşmesel tüm yükümlülüklerini zamanında ve eksiksiz yerine getirmiştir.

2.  Söz konusu inşaat işi de dahil olmak üzere Teknopark İstanbul Kampüsünde devam eden her türlü iş için Teknopark İstanbul ile sözleşmesi bulunan tüm Yüklenici firmalara, hakediş alacakları zamanında ve eksiksiz olarak ödenmiştir.

3.  Yapılan ödemelere esas olan hakediş dosyalarında, Yüklenici ve Taşeron firmalara ait tüm personelin özlük haklarına ilişkin tüm belgeler (SGK prim borcu yoktur, İşçi Temsilcisi borçsuzluk beyanları vb.) yer almakta ve ödemeler, ancak bu incelemeler sonucunda yapılmaktadır.

4.  Bununla birlikte, Hakediş dosyalarında sunulan Yüklenici ve İşçi Temsilcisi tarafından imzalı evrakların aksine; Yüklenici firma, Taşeron ve Taşeron işçileri arasında ihtilaf olduğu tespit edilmiştir. Bu durum üzerine detaylı incelemeler tarafımızca başlatılmıştır.

5.  Sonuç olarak; Teknopark İstanbul A.Ş ile sözleşmesel bir bağı bulunan herhangi bir firmanın personel özlük hakları da dahil olmak üzere yasal yükümlülüklerini yerine getirmede herhangi bir kusur veya eksikliğinin tespit edilmesi halinde yasaların gerektirdiği tüm aksiyonlar tarafımızca alınacaktır.