inceleyin

17 Ara
Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Mali Uygulamalar Eğitimi
Yazdır

Temel Bilgiler:

  • Kurumlar Vergisinden İstisna olan Kazancın Şartları, Tespiti
  • Projelerin belgelendirilmesi
  • Kurumlar Vergisinden İstisna Faaliyet ile İstisna Dışı Faaliyetin Ayrıştırılması(Seri Üretim)
  • Müşterek Gider Dağıtımları ve Muhasebeleştirilmesi
  • Projelerin itfası
  • Yeni Dönem KDV Uygulamaları
  • Teknoparklarda Personel Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi ve Teşvik Uygulamaları
  • Şirket Ortakları, Öğretim Üyesine Ödenen Ücretlere İlişkin Teşvik Uygulamaları
  • Teşviklerin ve Hibelerin Muhasebeleştirilme Usulleri
  • Teknopark Firmalarına İlişkin Sermaye Desteği

Tarih: 17.12.2019

Saat: 10.00 – 12.00

Yer: Teknopark İstanbul Konferans Salonu ( B BLOK)

Eğitmen: SMMM Engin Ayyılmaz