inceleyin

Muhasebe Sorumlusu 10.09.2021 /

Şirketimizin Teknopark İstanbul ofisine; şirkete ait genel muhasebe evrak, kayıt ve işlemlerinin tek düzen hesap planına, ilgili mevzuata ve şirket prensiplerine uygun olarak yerine getirmek ve raporlamak üzere Muhasebe Sorumlusu istihdam edilecektir.

Rol ve Sorumluluklar

Sorumluluk ve mesuliyet aşağıdakileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir:

E-fatura, e-irsaliye veri akışını kontrol etmek

Günlük muhasebe kayıt ve uygulamalarını yerine getirmek

Haftalık ve aylık mali raporlar hazırlamak

Dönem sonu kapanış ve tahakkuk işlemlerinin yönetimini sağlamak

Bilanço, kâr zarar tablosu işlemlerini yerine getirmek

Satın alma biriminden gelen faturaları kayıt altına almak, sisteme işlemek ve kontrol etmek

Alış ve satış iade faturalarını kesmek

Cari hesap takibi yapmak

Aylık BA-BS mutabakatlarını yapmak

KDV1, KDV2 ve muhtasar beyannamelerini hazırlamak

Kurumlar Vergisi ve Geçici Vergi hesaplanması ve beyanını yapmak

E-Arşiv süreçlerini yürütmek

Mutabakat raporunun aylık periyotlarla yöneticiye sunmak

Mesleki yenilikleri izlemek ve uygulamak, ilgili eğitimlere katılmak

Kalite yönetim sistemi çerçevesinde düzenlenmesi gereken evrakların tutmak ve takibini sağlamak

Ekip çalışmasında yer almaya istekli, ekip ve müşteri iletişimini başarı ile yürütebilecek

Aranan Nitelikler

Üniversitelerin işletme, iktisat, muhasebe, ekonomi vb. ilgili bölümlerinden mezun

Tercihen ilgili alanda kısa süreli iş deneyimi olan

Genç ve dinamik

Vergi Mevzuatına hakim

LOGO GO 3 programını kullanabilen

MS Office programlarını, özellikle Excel’i iyi derece de kullanıp, rapor hazırlayabilecek

Mali mevzuata ve Tek Düzen hesap planına hakim

B sınıfı sürücü belgesine sahip ve aktif araç kullanabilen

Askerliğini tamamlamış(bay)

Aranan Yetkinlikler

Detaycılık

Analitik Düşünme

Sonuç Odaklılık

Ekip Çalışması

Etkili iletişim

Planlama ve düzen