inceleyin

Finans Yöneticisi 10.06.2020 /

GENEL NİTELİKLER

     Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,

     Tercihen SMMM ve/veya alanında yüksek lisans derecesine sahip,

     Tercihen Big 4 denetim firması kökenli,

     Mikro Muhasebe Programını uzman seviyesinde kullanan,

     ERP Program uygulamasında yetkin ve tecrübeli (TercihenMikro ERP),

     Konsolide Yıllık Bütçe hazırlanmasında ve kontrolünde uzman, 

     VUK ve UFRS uygulamalarında yetkin ve tecrübeli,

     MS Office (Excel, PP)  programlarını ileri düzeyde kullanabilen,

     Raporlama ve veri analizi konularında deneyimli, 

     Yazılı ve sözlü iletişimi güçlü, organizasyon ve planlama becerisi gelişmiş,

     Kurumsal şirket bünyesinde çalışma tecrübesi olan,

     Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olan.

 

İŞ TANIMI:

Proje ve birim yöneticilerinden gelen bilgiler doğrultusunda, tüm faaliyetlerin bütçelerinin hazırlanması ve şirketin yıllık konsolide bütçesinin oluşturulması,

Bütçe aylık olarak hedef-gerçekleşen karşılaştırmalarının ve sapma analizlerinin yapılması ve raporlanması,

Proje maliyet kalemlerinin detaylı analizinin gerçekleştirilmesi ve karlılık analizlerinin yapılması,

Projeler bazında karlılık analizlerinin yapılması,

Ürün maliyeti ve karlılık analizlerinin yapılması,

Mali ve finansal tablolar, gelir tabloları ve bilançoların VUK vergi ve temel muhasebe standartlarına göre hazırlanması, kontrol ve analizlerin yapılması,

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) çerçevesinde mali ve finansal tabloların hazırlanması,

Finansal modelleme, değerleme çalışmalarının yürütülmesi, orta ve uzun vadeli finansal projeksiyonların hazırlanması,

Yıllık/dönemsel denetim planlarının hazırlanması ve bu plan doğrultusunda mali ve operasyonel iç denetim süreçlerinin yerine getirilmesi.