inceleyin

Teknopark İstanbul, Denizcilik Kümelenmesi Projesi’nin Açılışını Yaptı! 08 Ekim 2017

Tuzla Tersaneler Bölgesi’nde yapılmakta olan ve ülkemiz gemi ihracatının %90’ından fazlasını gerçekleştiren tersaneler, ürettikleri gemilerin tasarımlarını ve mühendislik hizmetlerini Teknopark İstanbul firmalarından karşılamaktadır. Bu kapsamda sektörün seçkin 16 firmasına ev sahipliği yapan Teknopark İstanbul, ülkemiz denizcilik sektörünün ihracatının önemli kısmını da temsil etmektedir.

Gemi, yat, suda yüzen taşıtların tasarımı ve bunlara yönelik mühendislik hizmetlerini sağlayan firmaların bulunduğu ve kısa adıyla Türk Denizcilik  Kümelenmesi olarak adlandırdığımız küme; Teknopark İstanbul’un Ekonomi Bakanlığı’na Hizmet Sektörlerinin Rekabetçiliğinin Geliştirilmesi Desteği (HİSER) kapsamında sunduğu ve onaylanan proje ile finanse edilecektir. Firmaların yurt dışı ihracat kapasitelerini arttırmaya yönelik olan proje; eğitim, danışmanlık, sektörel dış ticaret heyeti, fuarlara katılım gibi konuları kapsayacaktır. Tüm bu çalışmaların bütçesi %75 oranında Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenecektir.