inceleyin

22 May
Ulusal ve Uluslararası Hibe Kaynakları & Proje Döngüsü Yönetimi’ne Giriş Eğitimi
Yazdır

Eğitim Saati: 14:00 - 17:30

Katılım Linki:  
https://us02web.zoom.us/j/82732730129

Meeting ID: 827 3273 0129

Eğitimin Amacı, Hedef ve Kazanımlar

Söz konusu bu eğitimin amacı, ülkemiz ile AB arasında sürdürülmekte olan mali iş birliği ilişkileri ve ulusal düzeyde verilen hibeler çerçevesinde, Proje Döngüsü Yönetimi (Project Cycle Management-PCM) ile ilgili başlangıç seviyesinde farkındalık oluşturulması, eğitimin hedef kitlesi özelinde hibe programlarının tanıtılmasıyla hibe programları ile ilgili bir fikir oluşmasının sağlanmasıdır. AB ve Kalkınma Ajansları tarafından desteklenen projelerde, proje hazırlama ve uygulama süreci “Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı (PCM)” adı verilen yaklaşım kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Proje geliştirme sürecinde istenilen başvuru evrakları ve proje çıktısı tamamıyla bu yöntemin bir ürünü olarak hazırlanıp sunulmaktadır. PCM proje yönetimi yaklaşımının araçları ve yöntemleri uygulandığı oranda projenin AB, Kalkınma Ajansı ve diğer ilgili uygulayıcı kuruluşlar tarafından kabul şansı artacaktır