inceleyin

9 Nis
ANSYS Yapısal Analizlere Giriş Eğitimi
Yazdır

Teknopark İstanbul Uzaktan Eğitimleri kapsamında bu hafta Enginsoft Turkey firmamızdan  Fırat Güngördü "Ansys Yapısal Analizlere Giriş" konusunda eğitim verecektir.
 
Eğitimin Amacı

İleri mühendislik analizler yazılımı ANSYS ile, Teknopark İstanbul bünyesindeki firmalara ücretsiz eğitim serisi sağlanacaktır. Analizin temeli olan sonlu elemanlar yöntemi ve sonuçların ele alınıp değerlendirilmesi süreçlerinize değinilecektir.
 

Katılım
Kayıt gerektiren eğitim Microsoft Teams üzerinden gerçekleştirilecektir.

9 Nisan 2021
14:00 - 16:00
Fırat Güngördü
 

Katılım linki: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3A720d1644f3ae4d5898db73b9ff75454c%40thread.tacv2/1617953294418?context=%7B%22Tid%22%3A%229aefcbd8-5fb1-48f8-96f1-bcf3287af15f%22%2C%22Oid%22%3A%22b0cc7b82-83f1-4cec-a80a-7aca533b69ec%22%7D