inceleyin

Teknoloji Günü’nde Fikri Mülkiyet Hakları Tartışıldı 09 Haziran 2014

Teknopark İstanbul evsahipliğinde gerçekleşen ve General Electric’in desteklediği Teknoloji Günü’nde, konunun uzmanları olan akademisyenler, sivil toplum örgütleri, yenilikçi şirketler ve patent ofislerinin yetkilileri, inovasyon ekosisteminin kritik unsuru olan fikri mülkiyet hakları konusunda çözüm önerilerini tartıştılar.

İstanbul’da düzenlenen Teknoloji Günü’nde inovasyon ekosistemi yaratabilmesinin önündeki önemli adımlardan biri olan fikri mülkiyet konusu ele alındı. İnovasyonun önündeki engellerin kaldırılmasını ve Türkiye’nin rekabetçi gücünün artırılmasını hedefleyen toplantıya, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, endüstri kuruluşları, teknoloji ofisleri ve patent şirketlerinin yetkilileri katıldı ve görüşlerini paylaştı.