inceleyin

Kansere Dönüşmeden Hücreyi Yakalıyor 13 Nisan 2022

Hyperion İleri Teknoloji, sağlıklı bir hücrenin kanserli hücreye dönüşme ihtimalini tespit eden ön tanı ve tarama cihazı geliştiriyor. TK-RION adlı cihazın en önemli özelliği, kanseri hücresel boyutta algılaması.

Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi (Cube Incubation) firmalarından Hyperion İleri Teknoloji, sağlıklı hücrenin kanserli hücreye dönüşme ihtimalini 3-6-9-12 ay gibi süreler içinde belirleyen ön tanı ve tarama cihazı TK-RION’u geliştiriyor. Kanserin hiçbir cihaz tarafından tespit edilemeyen hücresel boyuttaki verilerini algılayan TK-RION ile kanser çok basit tedavi süreçleri ile kolayca tedavi edilebilecek. Hastalık belirti göstermeden teşhis ve tedavi edilebileceği için ekonomiye çok büyük katkı sağlayacak.

GİRİŞİMCİLİK PROJESİ TEZ OLDU

Hyperion’un kurucusu Taner Karateke, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Gaziantep Üniversitesi’nde yüksek lisans yaptı. Destek almaya hak kazandığı girişimcilik projesi üzerine Gebze Teknik Üniversitesi Fizik Anabilim Dalı’nda doktorasına devam eden Karateke, Doğuş Üniversitesi Optisyenlik Programı’nda Öğretim Görevlisi. Optik, akustik ve modelleme mühendisliği unvanlarına sahip Taner Karateke, İstanbul Ticaret’in sorularını yanıtladı.

TÜBİTAK 1512 PROGRAMI

Hyperion nasıl kuruldu?

Hyperion’u, TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Programı kapsamında ‘Kanser Tarama ve Ön Tanı Cihazı’ adlı proje kapsamında aldığımız destekle kurdum. Ana ürünümüz olacak proje iki fazdan oluşuyor. Birinci fazda; kanseri daha hücresel boyutta iken tespit eden tarama cihazı geliştirmek yer alıyor. Projenin asıl yenilikçi ve değer önerisine sahip ikinci fazında; sağlıklı bağırsak hücresinin kanserli hücreye dönüşüp dönüşmeyeceğinin tespitini yapan ön tanı cihazı olarak kullanılmasını hedefliyoruz. Uzun vadede öz sermayemiz ve başka kuruluşlardan aldığımız desteklerle Ar-Ge çalışmalarımızı çeşitlendirmeyi öngörüyoruz. Başta kanser olmak üzere sağlık, savunma, uzay ve havacılık, bioinformatik, nanoteknoloji, yapay zeka ve robotik sistemler üzerine Ar-Ge projeleri gerçekleştirerek insanlığa yeni tip ve özgün ürünler sunacağız.

KANSER ÖNCESİ ALARM

Ar-Ge çalışmalarınız hakkında bilgi verir misiniz?

Ar-Ge’sini yaptığımız medikal cihaz (TK-RION); kanser tarama ve ön tanı yapabilecek. Cihaz, kanser hastalığını daha hücresel boyutta teşhis edebilecek. TK-RION erken tanı imkanı sağlayacağı için kanserin kesin ve etkin tedavisi yapılabilecek. İlk çalışmalarımızı bağırsak kanseri üzerinde yapıyoruz. Kanser ortaya çıkmadan sağlıklı bağırsak hücrelerinin kansere dönüşme ihtimali belirlenecek ve kanser öncesi alarm verilecek. Sağlıklı hücrenin kansere dönüşme süresine ilişkin veri sunabilecek. Kanserde veri algılama ve teşhis cihazlarından kaynaklı hataları ortadan kaldıracak.

TEŞHİS GÜÇLEŞİRSE…

Kanserde veri algılama ve teşhis hataları neler?

Kanserin evrelenme ve yaygınlığının belirlenmesinde ilk teşhis çok önemli. Fakat kanserde kullanılan mevcut görüntüleme cihazları belirli bir kitle boyutundan sonrasını tespit edebiliyor. Bu nedenle hastalığın tedavisi güçleşiyor ve vücudun farklı dokularına, organlarına yayılımı söz konusu olabiliyor. Mevcut görüntüleme cihazları elektromanyetik tabanlı oldukları için hücresel boyuttaki kanserli hücreyi, sağlıklı hücreden ayırt edebilmeleri çok zor. Ayrıca kanserin erken teşhisinde, yanlış tanı veya tanı konulamaması gibi problemler de yaşanabiliyor. Biyomekanik verilerin detaylı ve hassas bir şekilde elde edilememesi, teşhisi güçleştiriyor. Bu da hastalığın ancak ileri evrelerde anlaşılabilmesi gibi hayati risklere yol açıyor.

BİYOMEKANİK VERİ

TK-RION biyomekanik verileri nasıl işleyecek?

Cihaz tüm vücutta tarama yapabilecek. Nano boyutta veriler toplayıp, farklı tip kanser hücrelerini tespit edebilecek. Kanserli hücrelerin biyomekanik verileri ile big data oluşturacağız. Büyük veri işleme yöntemi ile sağlıklı ve kanserli hücrelere ait biyomekaniksel verinin birlikte işlenmesi ile kanserli hücre, oluşum aşamasında tespit edilecek. Kitle boyutuna kadar büyüyüp, yayılmasının önüne geçilecek.

YÜZDE 70’İ YERLİ

Cihaz ne kadar yerli olacak?

TK-RION’a benzer yerli veya yabancı bir cihaz veya Ar-Ge bulunmuyor. Cihazın en az yüzde 70’inin yerli olmasını hedefliyoruz. Mesela akustik dönüştürücü gibi bazı parçaları yurt dışı kaynaklı olmak zorunda. Türkiye, akustik transistör üretebiliyor ama maliyet etkin bir kullanımı yok. Bunun haricinde elektronik devreleri, yazılımı, donanımı ve mühendisliği yerli olacak.

MULTİDİSİPLİNER İŞBİRLİĞİ ŞART

“Etik kurul Onay Belgesi için ekibimizdeki doktorun çalıştığı Medipol Hastanesi ile işbirliğimiz olacak. Fakat gerek insan yatırımı, gerekse farklı multidisipliner alanlar arasındaki çalışmalarımızdan dolayı uygun kurum veya kuruluşlarla işbirliği ağının kurulması gerekiyor.”

KOSGEB’İ BEKLİYORUZ

“Çalışmalarımızın kesintiye uğramaması için KOSGEB İleri Girişimcilik Destek Programı’na yaptığımız başvuruların hızlı bir şekilde değerlendirilip, cevaplandırılmasını bekliyoruz.”

VÜCUT TARAMASI

“TK-RION uzun vadede her kanser türü ihtimalinin görüntüleme ve ön tanısında kullanılabilecek. Vücudun herhangi bir bölgesindeki sağlıklı hücrelerin ne zaman kanserli hücreye dönüşebileceği ihtimalini tespit edecek.”

METASTAZ TESPİTİ

“Tedavi edilen kanserin, metastaz denilen aynı lokasyonda ya da vücudun farklı bölgesinde tekrar ortaya çıkma riskini tespit edebilecek.”