tanıyın

Teknoloji Transfer Ofisi

Teknopark İstanbul Teknoloji Transfer Ofisi; bilimsel ve teknolojik bilgiyle kalkınmaya aracılık etmek, üretilen bilginin ticarileştirilmesini sağlamak ve teknoloji transferini desteklemek amacıyla 2014 yılında kurulmuştur.

Fikirlerin oluşumundan ticarileşmesine kadar tüm aşamalarda Teknopark İstanbul firmaları ve bölgemizde yer alan firmalar arasında teknoloji transferi faaliyetlerini;

  • Ulusal ve Uluslararası fonlardan proje destek danışmanlık,
  • Üniversite – sanayi / sanayi – sanayi  desteği sağlanması,
  • Fikri Sınai Mülkiyet Hakları & Ticarileştirme, 
  •  İş birliği geliştirme konularında yürütmektedir.

TTO yürütülen bu faaliyetler neticesinde; ortaya çıkan fikir, buluş, yenilik, katma değeri yüksek bilgiyle teknolojinin korunmasını sağlamayı ve ekonomiye kazandırılmasına aracılık etmeyi amaçlamaktadır.