tanıyın

Tarihçe
  • 8 Ekim 1987 - Teknopark İstanbulun kurulmasını kapsayan Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) Kararları imzalandı. 

  • 20 Nisan 1988 - Bakanlar Kurulu kararı ile  Pendik Kurtköy’de İTEP amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere kamulaştırılan 13 milyon m²’lik alanın yaklaşık 2,5 milyon m²’lik kısmı Teknopark İstanbul için ayrılmıştır.

  • 12 Şubat 2009 - Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve İstanbul Ticaret Üniversitesi arasında imzalanan niyet mektubu ile hızlanmış aynı yıl 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’na göre 3 Ekim tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla Teknopark İstanbul, Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB) statüsü kazanmıştır.

  • 12 Mart 2010 -  İstanbul Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ) ve Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.’nin (STM) de kurucu heyete dahil olması ile ortaklık sözleşmesi imzalanmıştır.

  • 4 Mayıs 2010 - Teknopark İstanbul A.Ş. resmi olarak kurularak faaliyete başlamıştır.

  • Mayıs 2013 - Teknopark İstanbul 1. ETAP açılışı yapılmıştır.

  • Haziran 2017 - Teknopark İstanbul 2. ETAP Binaları fiilen hizmete alınmıştır.

  • 12 Eylül 2018 - Bilal Topçu, Teknopark İstanbul Genel Müdürü olarak atandı. 

  • 7 Ağustos 2019 - Teknopark İstanbul 3. ETAP temel atma töreni gerçekleştirildi. 

  • 16 Şubat 2020 - Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 2. Etap açılışı gerçekleşti.