inceleyin

TTO Uluslararası Proje Uzmanı 13.12.2021 /

Teknopark İstanbul’un yönetici şirketi Teknopark İstanbul A.Ş.'nin Teknoloji Transfer Ofisi’nde istihdam edilmek üzere aşağıdaki niteliklere sahip “Uluslararası Proje Uzmanı” aranmaktadır. Teknopark İstanbul Teknoloji Transfer Ofisi’ nde görevlendirilecek “Uluslararası Proje Uzmanı” görev tanımı;

TTO tarafından yürütülen uluslararası projeler ile ilgili süreçleri yerine getirmek, yönetmek ve takip etmek,

Uluslararası destekler başta olmak üzere desteklere yönelik proje önerisi planlamak, yeni konsorsiyum oluşturmak, bütçeleme ve tüm başvuru sürecini yürütmek,

Uluslararası desteklere yönelik başvuru aşamasında taraflar ve fon kuruluşu irtibat noktaları ile sürekli temas halinde olmak,

Uluslararası mevzuattaki güncel gelişmelerin takip edilmesi ve uygulamaya yansıtılması,

Uluslararası desteklere yönelik Teknopark ihtiyaçları doğrultusunda farkındalık arttırıcı eğitimler düzenlemek,

Bünyemizde bulunan üniversiteler ile etkileşimde bulunmak ve Üniversite-Sanayi İş Birliği kapsamında uluslararası projeleri destekleyici çalışmalar yapmak,

Teknopark İstanbul yürütücülüğündeki projelerin planlama, dokümantasyon, sunum ve raporlama çalışmalarını yapmak,

Teknopark firmalarını uluslararası destekler hakkında bilgilendirmek ve başvurularda gerekli yönlendirmeleri yapmak,

Teknopark firmalarına verilen hizmetlerle ilgili sözleşme süreçlerini yürütmek,

Teknopark firmalarının uzmanlık ve çalışma alanlarına göre başvuruda bulunabilecekleri fon kaynaklarını belirleyip başvuruları için proje geliştirme sürecini başlatmak,

Hizmet alımı yapılan tüm işleri takip etmek, zamanında ve eksiksiz gerçekleştirilmesini sağlamak, ilgili raporlama ve bilgilendirmeleri yapmak,

Başta Teknopark İstanbul şirketleri olmak üzere, girişimcilere ve iş birliği yapılan kurumlara Ar-Ge projeleri danışmanlık ve süreç yönetimi desteği vermek,

Teknoloji Transfer Ofisinde yürütülen diğer faaliyetlere katkı sağlamak,

Aranan Nitelikler

En az lisans derecesine sahip

Yazılı ve sözlü ifade yeteneği yüksek, sorumluluk sahibi,

Çok iyi derecede İngilizce okuma, yazma ve konuşma becerisine sahip,

İyi derecede MS Office araçlarını kullanabilen,

Teknoloji, girişimcilik, inovasyon, proje yönetimi, Ar-Ge ve özellikle ticarileştirme alanlarına hâkim,

Uluslararası (Horizon Europe, Cosme, IPA, EIC Acceleator vb.) Ar-Ge destekleri konularında en az 3 yıl deneyimli,

Uluslararası projelerde görev almış (danışmanlık, yazım, başvuru, yürütme),

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yürütülen faaliyetlere ve bölgelerdeki işleyişe hâkim,

Ar-Ge Merkezi olan veya Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren şirketlerin danışmanlık işlerinde deneyimli,

Uluslararası destek programları tarafından desteklenen projelerin başvuru/dönemsel raporlamaları konusunda deneyimli,

Aynı anda pek çok projenin geliştirme ve başvuru sürecini koordine edebilecek yetkinliğe ve dikkate sahip,

Organizasyon yeteneğine sahip, dokümantasyon konusunda yetenekli, analitik düşünebilen ve çözüm odaklı,

Planlama ve koordinasyon becerisine sahip, ekip çalışmasını seven ve birimler arası işbirliklerine yatkın,

Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış,

B sınıfı ehliyet sahibi ve aktif olarak araç kullanan,

Gerektiğinde yurtiçi ve yurt dışı seyahatlere eşlik edecek,