inceleyin

İstanbul Mali İşler Operasyonu Grup Lideri 15.01.2021 /

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Mali işler ve muhasebe alanlarında en az 10 yıl deneyimli,

Tercihen Teknopark şirketlerinde çalışmış,

Mali ve Finansal Tablolar konusunda bilgi sahibi,

Güncel Vergi, SGK ve diğer mevzuatlara hâkim,

Teknopark mevzuatına ve teşvik programlarına hâkim,

Resmi defter tasdik işlemleri, e-fatura, e-defter ve e-tebligat konularında deneyimli,

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) çerçevesinde mali ve finansal tabloların hazırlanması konusunda tecrübeli,

Raporlama ve veri analizi konularında deneyimli, 

SAP uygulamalarını iyi derecede kullanabilen,

MS Office yazılımlarını iyi derecede kullanabilen,

Yazılı ve sözel olarak çok iyi seviyede İngilizce bilen,

Analitik düşünce yetkinliğine sahip,

Yazılı ve sözlü iletişimi güçlü, organizasyon ve planlama becerisi gelişmiş,

Ekip yönetimi konusunda deneyimli,

Sürekli gelişime açık,

Sonuç odaklı ve motivasyonu yüksek,

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olan.

İŞİN TANIMI

İlgili mevzuatlar ve genel kabul görmüş Muhasebe ilkelerine göre şirket kayıtlarının şirket politika ve prosedürlerine uygun olarak tutulması,

Fatura kontrolü, hesap teyitleri ve ilgili raporlamaların yapılması,

Vergi Mevzuatı çerçevesinde her türlü resmi beyanların zamanında ve tam olarak yerine getirilmesine katkı sağlanması,

Şirket muhasebe süreçlerinin ilgili kanun/mevzuatlar ve Uluslararası Finans Standartları kapsamında güncellenmesi konusunda katkı sağlanması,

Şirketin ilgili bölümlerinin projeleri bazında, proje maliyet kalemlerinin detaylı analizinin gerçekleştirilmesi ve hedef-gerçekleşen karşılaştırmalarının ve sapma analizlerinin yapılması ve raporlanması,

İç ve dış denetimler için kayıtların raporlanabilir hale getirilmesini sağlamak, mali işler ve muhasebe ile ilgili diğer işlerin koordinasyonunun sağlanması,

Mali İşler Müdürlüğü’ne gerekli bilgi ve belge akışının sağlanması, koordinasyonun oluşturulması.