Video Analitik Endüstriyel Tasarım Teknolojileri

Faaliyet Alanları

Video Analizi, Bilgisayarlı Görü, Görüntü ve Video İşleme, Sinyal İşleme, Yazılım Geliştirme, Haberleşme
Uzun vadede hedeflenen, güvenlik kameralarından, endüstriyel yapay görü kameralarından, mobil cihaz kameralarından, medikal görüntüleme cihazlarından ve savunma sahasında askeri platformlara entegre olabilecek gündüz/gece/infrared/termal/hiper-spektral görüşlü kameralardan alınan görüntüler ve videolar üzerinde bilgisayarlı görüye dayalı analizler yaparak uygulama ihtiyaçlarına has çıkarımlarda bulunmak olacaktır. İlk safhada ise daha çok güvenlik kamera görüntülerine dayalı çözümlere odaklanılıp, arka plan ve ön plan ayrımı, hareket sınıflandırması ve obje takibine dayalı bir şekilde geliştirilecek bir video analiz motoru üzerinde temel ve ileri kapsamda uygulamalar geliştirilecek, bunlar CPU ve GPU kullanımlı heterojen programlamayla hızlandırılacak, eş güdümlü olarak geliştirilecek bir video yönetim sistemine de entegre edilecektir. 

Geliştirilecek uygulamalar arasında şüpheli hareket ya da obje sezimi, sınır ve güvenlik çizgisi ihlalleri, duman, yangın, kameranın etkisiz hale getirilmiş olma durumu, yanlış park edilmiş araç, çalınan obje tespitleri sayılabilir. Aynı zamanda, elde edilecek know-how ve IP'lerin endüstriyel ve askeri sahalarda machine vision (yapay görü) ve görüntü işleme uygulamalarında kullanılabilme fırsatları da daimi olarak kollanacaktır. Bu sahalarda çalışılabilecek olası uygulamalar arasında da üretim bantlarındaki hatalı mamullerin bulunması, belli toleranslar dahilinde objelerin ve ürünlerin boyutlarını, boşluk aralıklarını ölçmek, eksik/fazla parça/bileşen/bölge tespiti, objelerin pozisyon ve yönelimlerinin tespiti, patern/karakter tanıma, video stabilizasyonu, görüntü birleştirme sayılabilir. 

Endüstriyel Tasarım Teknolojileri sektöründeki diğer firmalar