Usishi Endüstriyel Tasarım Teknolojileri
Kuruluş2010
Çalışan Sayısı12

Usishi Bilişim Teknolojileri Ltd.Şti.

Bulut Teknolojileri, Sanal Masaüstü Teknolojileri, Açık Depolama Sistemleri, NoSQL Veritabanı Hizmetleri, Adaptasyon Servisleri
USISHI kelimelerin ifade ettiği anlamlara büyük önem verir. İsmimiz US ve İŞİ kelimelerinin birleşiminden meydana gelmiştir.  "US" Eski Türkçe'de zekâ ve akıl manalarına gelmektedir. Akıl, iyi ve kötüyü, faydalı ile zararlıyı birbirinden ayırt edebilme yeteneğidir. "İŞ" sözcüğü zihinsel ve bedensel her türlü faaliyetlerimizi ifade eder. USISHI, ürettiklerinde, akıl ve zekâyı garanti eder.  

Ürünler: 

Buluthan VDI (Virtual Desktop Infrastructure) 

Buluthan PS (Personal Space)

Buluthan SM (Storage Manager) 

Buluthan VSA (Virtual Server Administrator)

 

Uzmanlık alanımız olan teknolojiler ile özel çözümler sunmaktayız. 
- Node.js 
- Mongodb 
- Cassandra 
- Responsive Web Dizaynı 
- ZFS 
- Zones 
- Dtrace 
- KVM 
- Multi-tenant Cloud 
- Solaris 

Endüstriyel Tasarım Teknolojileri sektöründeki diğer firmalar