Ulak Haberleşme İleri Elektronik Teknolojileri

ULAK HABERLEŞME A.Ş.; güvenilir, bağımsız, yerli ve milli iletişim teknolojileri üreterek, Türkiye’nin teknolojik bağımsızlığını elde edecek çözümler üretmek ve kamu güvenliğine katkı sağlamak amacıyla 20 Nisan 2017’de SSTEK Savunma Sanayii Teknolojileri A.Ş. tarafından kurulmuş bir iletişim ve haberleşme teknolojileri firmasıdır. ULAK Haberleşme A.Ş., artan iletişim ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte uçtan uca, sürdürülebilir ve güvenilir iletişim altyapılarına yönelik ürün ve teknolojilerini, oluşturduğu ekosistem ile birlikte milli ve yerli imkanlardan en yüksek oranda yararlanarak sağlamayı ve iletişim teknolojilerinin geleceğine şekil verecek küresel bir kurum olmayı kendisine vizyon edinmiş bir kuruluştur.

Türkiye’nin iletişim ihtiyaçlarına kendi bünyesinde hızlı yanıt verebilmesi adına çalışmalarını gerçekleştiren ULAK Haberleşme A.Ş., sağladığı hizmetler neticesinde bilgi ve iletişim teknolojileri, teknolojik altyapı, bilişim, milli savunma, haberleşme, bilim, sanayi ve teknoloji gibi pek çok önemli endüstrinin kesişim kümesinde yer edinmiş ve kendi ekosistemini geniş bir tabana yaymıştır. ASELSAN tarafından 1 Ekim 2018 tarihinde %51 hissesi, HAVELSAN A.Ş. tarafından ise 10 Şubat 2020 tarihinde %25 hissesi Savunma Sanayi Teknolojileri A.Ş. (SSTEK)’den devralınmış ve kısa sürede kurumsal yapısını daha da güçlendirmiştir.

Kuruluşundan bu yana gelişimine ara vermeyen ve Türkiye’yi güvenli iletişim altyapıları ile donatma hedefiyle çalışmalarını sürdüren ULAK Haberleşme A.Ş.; ticari faaliyet gösteren mobil sanal ağ şebeke operatörlerinin kullandığı mobil ve geniş bant haberleşme sistemlerinin AR-GE ve mühendislik faaliyetlerini gerçekleştirmekte, söz konusu sistemlerin ve yedek parçalarının üretimini, test, montaj ve entegrasyonunu, satış ve pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapmakta, eğitim, bakım ve destek hizmetini vermekte ve geleceğin teknolojilerine yön verecek yerli ve milli 5G çalışmalarını bünyesinde sürdürmektedir.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen mevcut 4.5G teknolojilerini sürdürülebilir kılmak ve gelişen teknoloji ve uygulamaların doğuracağı gereksinimleri karşılama doğrultusunda, 5G ve sonrası için dünya standartlarında yenilikçi, dinamik ve yaratıcı, ARGE’ye dayalı çözümler üretmek görevlerini üstlenen ULAK Haberleşme A.Ş., geniş bant iletişim teknolojileri konusunda katma değeri yüksek çalışmalar gerçekleştirerek, patent ve IPR üretmeyi ve uçtan uca yerli ağ teknolojileri geliştirmeyi kendisine misyon edinmiştir.

İleri Elektronik Teknolojileri sektöründeki diğer firmalar