TRBOR İleri Malzeme Teknolojileri
Kuruluş2018
Çalışan Sayısı12

2018 yılında temelleri atılan TRBOR, Ülkemizin en değerli yeraltı kaynaklarından birisi olan bor mineralinin; global standartlarda, yüksek teknoloji ile donatılmış tesislerde katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi hedefi ile Ar-Ge ve Ür- Ge çalışmaları yapmaktadır.

Dünya bor madeni rezervlerinin yaklaşık %73’ü ülkemizde yer almaktadır. Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve Kütahya’da bulunan rezervler ile Türkiye önemli bir konumdadır.

Bor, çeşitli metal veya ametallerle farklı özellikler gösteren bileşikler oluşturmaktadır. Savunma sanayisi, otomotiv, uzay ve havacılık, elektronik, enerji, nanoteknoloji, nükleer endüstri ve uygulamaları gibi birçok alanda bor elementi ve çeşitli bor bileşikleri kullanılmaktadır.

“Milli Teknoloji Hamlesi” çerçevesinde ülke çapında paylaşımcı ve kazan-kazan ilişkiler geliştirmeye odaklanan TRBOR, bu doğrultuda ülke ekonomisine inovasyon ve teknoloji yönetimi tecrübesiyle  değer kazandırmayı hedeflemektedir.

İleri Malzeme Teknolojileri sektöründeki diğer firmalar