STM Savunma Sanayii Teknolojileri
Kuruluş1991
Çalışan Sayısı182
Telefon+903122663550

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Tic. A.Ş. 

Kritik Projelerde Millileşmenin Öncüsü STM

Savunma Teknolojileri ve Mühendislik A.Ş. (STM), Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) kararı ile 1991’de kuruldu. Kurulduğu günden bu yana Mühendislik, Teknoloji ve Danışmanlık alanlarında uluslararası standartlarda çözümler sunan STM, “uluslararası düzeyde rekabet edebilen saygın bir kuruluş olmak vizyonu” ile ileri teknoloji uygulamaları içeren askeri ve sivil sistemlerin özgün geliştirme projelerinde yer alıyor. Öte yandan sertifikasyon ve kalite çalışmaları da yürüten STM, proje yönetimi, bilgi ve iletişim, sistem entegrasyon ve lojistik destek konularında mühendislik, danışmanlık, tedarik, kontrolörlük, bakım/onarım ve işletme hizmetleri de veriyor.

STM, MİLGEM projesi ile başlayan önemli süreçte, tasarımdan üretime kadar olan ilerlemede aktif rol aldı ve benzer projelerin artık Türkiye’de hayata geçirilebilmesini sağlayacak kritik altyapıyı ülkeye kazandırdı. “İleri teknoloji gerektiren alanlarda proje yönetimi, sistem ve yazılım mühendisliği, teknik ve lojistik destek hizmetleri sağlamak ve kritik teknolojileri ülkemize kazandırmak” misyonunu yerine getiren STM, %95’i mühendis ve uzman olan 600’ü aşkın çalışanı ile deneyimli bir hizmet organizasyonu, mühendislik ve danışmanlık kuruluşu haline geldi. Ülke geleceğini ilgilendiren değişik platformlardaki sistemler, en kritik süreçlerinde millilik ön planda tutularak STM tarafından geliştirildi.

Global ölçekte milli hedefler

Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu alanlarda sağlanmakta olan hizmetlerin kalitesini ve kapsamını arttırarak sürdürmek ve kritik alanlardaki bilgi ve teknoloji altyapısını yerli işgücü ve bilgi birikimine dayalı olarak kurmak, kurumsallaştırmak ve geliştirmek şirketin öncelikli stratejik hedefleri arasında yer alıyor. Söz konusu stratejik hedeflerin global ölçeğe yayılarak, uluslararası pazarda, ileri teknoloji alanlarında rekabet edecek ürün ve hizmet ihracının gerçekleştirilmesine de önem veriliyor.

Sivil ve askeri çözümler bir arada

2014 yılında STM bünyesinde araştırma ve geliştirme faaliyetleri kapsamında, Elektronik Uçuş Çantası, AEROSUITE, Hassas Konum Belirleme Sistemi, Gemi Karar Destek Sistemi Ar-Ge Projeleri yürütüldü. Bu projelerden Hassas Konum Belirleme Sistemi, Elektronik Uçuş Çantası ve AEROSUITE Ar-Ge Projeleri TÜBİTAK tarafından da desteklendi.

Tasarımdan danışmanlığa farklı alanlarda kritik çözümler

Danışmanlık Hizmetleri
Sertifikasyon Hizmetleri
Mühendislik ve Tasarım
Deniz Projeleri
Teknoloji Geliştirme
Tedarik ve Lojistik Hizmetleri
İhracat Hizmetleri

Danışmanlık Hizmetleri

Danışmanlık hizmetleri kapsamında, savunma sanayii, enerji, ulaştırma ve sağlık alanlarında ileri teknoloji içeren projelerde yurt içi ve yurt dışında şu hizmetler sağlanıyor:

Proje Teknik Danışmanlık ve Sistem Mühendisliği Hizmetleri
Kalite Güvence Hizmetleri
Fizibilite Hizmetleri, İhtiyaç Analizi, Teknoloji Yol Haritası
ARGE ve Teknoloji Yönetim Hizmetleri
Uluslararası rekabeti geliştirme ve yerlileştirme faaliyetleri
Sanayi Koordinasyon, Kümelenme ve Mükemmeliyet Merkezi Hizmetleri,
Bilişim Teknolojileri Hizmetleri

Sertifikasyon Hizmetleri

Sertifikasyon hizmetleri kapsamında, Askeri ve sivil havacılık alanlarında yetişmiş ve konusunda uzman personeliyle hava aracı üreticileri ile sivil ve askeri havacılık otoritelerine kaliteli ve uluslararası standartlara uygun olarak Uçuşa Elverişlilik  Sertifikasyonu danışmanlık hizmetleri sunulmakta. Havacılık alanında edinilen Sertifikasyon tecrübesi ile özellikle raylı sistemler olmak üzere ulaştırma ve enerji sektörünün her alanında denetim yapmaya yetkili bir Kuruluş olma yolunda çalışmalara devam ediliyor.

Bu alanda verilen hizmetler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Havacılık projelerinde Otorite adına uçuşa elverişlilik sertifikasyon denetimlerini ve ilgili   aktiviteleri gerçekleştirmek. STM bu alanda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün           Yetkili Denetim Kuruluşudur.
Uçuşa Elverişlilik eğitimleri ve teknik danışmanlık hizmetleri sağlamak
Havacılık projelerinde uçuşa elverişliliğin sağlanabilmesi için gereken emniyet    fonksiyonu ve uçuşa elverişlilik sertifikasyonu alt yapısını oluşturmak ve idame etmek
Bağımsız uçuşa elverişlilik değerlendirmeleri ve danışmanlığı hizmetlerini vermek

Mühendislik ve Tasarım

Mühendislik ve Tasarım faaliyetleri; hava platformları, raylı sistemler, otomotiv, enerji gibi ülkemiz için büyük önem taşıyan alanlarda yoğunlaştırılmıştır. Bu hedefler doğrultusunda, Tasarım Organizasyonu Onayı olan bir firma olma yolunda çalışmalar devam etmektedir. Mühendislik faaliyetleri kapsamında Yapısal / Gövde, İtki / Enerji Sistemi, Aviyonik Mimari, Elektrik / Işıklandırma Sistemi, Hidromekanik / Mekanik Sistemler, İklimlendirme Sistemi, Kabin ve Vagon, Kabin ve Vagon İçi vb. tasarımları ve bunları destekleyecek Statik ve Dinamik, Yolcu Konforu Analizi, Çarpışma, Emniyet, Sıcaklık,  Elektrik Yük vb. analizleri sayılabilir.

Deniz Projeleri

Deniz projeleri kapsamında, Milli ve Uluslararası Deniz Projelerinde Su üstü ve Denizaltı Gemileri ile Askeri Tesis/Tersanelere yönelik Gemi İnşa ve Modernizasyon ve Bakım/Onarım faaliyetlerinde anahtar teslim mühendislik hizmetleri sunulmaktadır.

STM, MİLGEM projesi ile başlayan süreçte, özellikle yerli sanayi ile ihtiyaç makamları arasında bir arayüz oluşturacak şekilde yapılanmasını sürdürmüş, denizaltı dahil olmak üzere askeri gemi inşa sanayileşmesi alanında etkin rol alabilen ve milli sanayiye bu yönde öncülük edebilen uzman ve kilit bir kadro oluşturmuştur.

Bu alanda verilen hizmetler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Deniz Platformları Onarım/Modernizasyon,Dizayn ve İnşa Faaliyetleri
Askeri Tesis/Tersane Alt Yapı Çalışmaları
Deniz Platformlarına Yönelik Platform Alt Sistemlerinin Yerli İmkanlarla Üretimine İlişkin Danışmanlık ve Koordinasyon Hizmetleri
Denizaltı inşaasında mühendislik ve sistem entegrasyonu yeteneği
Deniz Platformları Ana Tahrik Sistemlerine İlişkin Mühendislik, Entegrasyon ve Sanayileşme

Teknoloji Geliştirme

Teknoloji geliştirme kapsamında, ileri teknoloji içeren projelerde; yazılım mühendisliği, sistem mühendisliği, modernizasyon, test ve eğitim altyapılarının kurulumu faaliyetlerinde aşağıda yer alan konu başlıklarında anahtar teslim ürün, hizmet ve çözümler sağlanmakta ve söz konusu alanlarda lider bir kuruluş olmak adına aşağıda yer alan çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

Bulut Bilişim ve Büyük Veri  (Big Data) Sistemleri kapsamında

Büyük Veri İşleme Platformu geliştirmek
Veri Bilimi (Data Science) konusunda Çözüm Üreticisi ve Hizmet Sağlayıcısı olmak
Büyük Veri ve Veri Bilimi Alanında eğitimli, bilgili ve tecrübeli İşgücü ile Katma Değeri Yüksek Hizmet Sağlayıcı olmak
Büyük Veri ve Veri Bilimi Konularında Akademik çalışmalar yapmak

Siber Güvenlik Sistemleri kapsamında

Dünyaca tanınan bir Siber Mükemmeliyet Merkezi olmak
Bütünleşik Siber Güvenlik ve Savunma alanında Çözüm Üreticisi olmak
Siber Güvenlik Alanında Ar-Ge ve Ürün Geliştirme alanında Güvenilir Ortak olmak
Eğitimli, bilgili ve tecrübeli İşgücü ile Katma Değeri Yüksek Hizmet Sağlayıcı olmak
Ülkenin kleranslı ve eğitimli siber işgücü ihtiyacını danışmanlık ve operasyonel hizmetler ile karşılamak,

Komuta Kontrol Bilgi Sistemleri kapsamında

Stratejik, Operatif ve Taktik Seviye Komuta Kontrol Bilgi Sistemleri Geliştirmek
Hava ve Füze Savunma Planlama Sistemleri Geliştirmek
Büyük Veri ve Veri Bilimi Çalışmalarını Karar Destek Sistemleri ile Bütünleştirmek
Ağ Destekli Yetenek Çözümleri Üretmek
Geleceğin Görev Ağı (Future Mission Network) Bilgi Entegrasyon Çözümleri Sunmak
Formatlı Mesaj Çözümleri Sunmak
Hava Savunma ve Erken İkaz Sistemleri Geliştirmek
Ateş Destek Sistemleri Geliştirmek

Sayısal Harita ve Görev Planlama Sistemleri kapsamında

Görev Planlama Yazılımları Geliştirmek
Sayısal Harita Sistemleri Geliştirmek
Arazi Destekli Seyrüsefer Sistemleri Geliştirmek

Sivil Havacılık Uygulamaları kapsamında

Operasyonel Süreç Yönetimi Bilgi Sistemleri Geliştirmek
Elektronik Uçuş Çantası Ürünü (Aerotab) Geliştirmek
“Flight Chart” oluşturma uygulamaları Geliştirmek
Kabin içi bilgi yönetimi uygulamaları Geliştirmek
Operasyonel Durumsal Farkındalık uygulamaları Geliştirmek

Eğitim ve Test Tesisleri Kurulumu kapsamında

Rüzgar Tüneli Tasarım ve Analizleri Yapmak
Dalga Havuzu Tasarımı ve Analizleri Yapmak

Tedarik ve Lojistik Hizmetleri

Tedarik ve lojistik hizmetleri kapsamında, tedarikten lojistik desteğe uzanan ömür devrinin tamamında, özellikle savunma sanayinde ihtiyaç duyulan danışmanlık ve destek hizmetleri sağlanmakta ve bu doğrultuda yurt içinde etkin bir uzmanlık altyapısı oluşturulmaktadır.

STM, tarafsız danışman kimliği doğrultusunda, savunma tedariklerinin lojistik fazının planlanması ve desteklenmesi sürecinde yurt içinde ihtiyaç duyulan uzmanlıkların belirlenerek bu alanda etkin bir altyapının oluşturulabilmesi, teknoloji transferlerinin planlanması ve ihtiyaç duyulan modellerin oluşturulması alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu alanda verilen hizmetler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Tedarik Süreci Yönetimi
Lojistik Ömür Devri Planlama ve Yönetimi
Performansa Dayalı Lojistik Uygulamaları
Savunma Sanayinde Kamu Özel Sektör İşbirlikleri
Savunma Sektörü Test Merkezi İdame İşletme
Kritik Altyapı İşletme Planlama ve Yönetimi

İhracat Yönetimi Hizmetleri

İhracat yönetimi hizmetleri kapsamında, Türk savunma sanayi ürünlerinin yurt dışına ihracatının tek elden yönetilmesi hedeflenmekte ve çalışmalar ihracat için potansiyel olarak belirlenen ülkelerde uzmanlaşan bir teşkilatlanma ile yürütülmektedir.

Bu alanda verilen hizmetler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Mevcut Türk Savunma Sanayi Ürünlerinin Pazarlanması ve Tanıtılması
Potansiyel bölgelerde Savunma Sanayi İşbirliği Ofislerinin kurulması
Potansiyel pazarların ve tedarik sistemlerinin incelenmesi
Tedarik alternatiflerinin değerlendirilmesi ve ihracat imkânlarının oluşturulması

İhraç edilebilir savunma sanayi ürünlerine sahip firmalara ihracat / pazarlam

Savunma Sanayii Teknolojileri sektöründeki diğer firmalar