Serum Sağlık Sağlık Bilimleri Teknolojileri
Kuruluş2019
Çalışan Sayısı2

Serum Sağlık

Firma hastalıkların tanısında yerli inovatif çözümler getirmeyi hedeflemektedir.  Bu amaçla gerek yapay zeka tabanlı tanı kitleri geliştirmek gerekse de tanıda kullanılan malzemelerin yerli üretimi sağlamak temel amacıdır. İlk proje, dünyada ve ülkemizde yaygın bir hastalık olan Non-alkolik yağlı karaciğer hastalığının yol açtığı NASH ve ileri evre fibrozisin tanısı için belirlenen serum ve genetik faktörleri yapay zeka algoritmasına entegre ederek non-invazif, tekrarlanabilir, güvenilir ve prognoz hakkında bilgi verebilecek yerli panel geliştirmektir.  Serum Sağlık bu hedef için; Türkiye’deki en geniş NASH hasta serisi ve bu alanda yapılmış olunan 100’ü aşkın uluslararası bilimsel çalışmasından elde ettiği verileri kaynak olarak kullanacaktır. Şu ana kadar bu amaca yönelik Fransa ve ABD’de geliştirilmiş patent korumalı ticari paneller bulunmaktadır. Proje ile ülkemiz, yeni bir non-invazif tanı paneli geliştirebilme potansiyeline sahip olabilecektir.

Sağlık Bilimleri Teknolojileri sektöründeki diğer firmalar