SDM İleri Elektronik Teknolojileri
Kuruluş2010
Çalışan Sayısı21

SDM Sıradışı Arge ve Mühendislik, 2010 yılında Gebze Teknopark’ta kurulmuş, araştırma, geliştirme ve ileri seviye mühendislik alanlarında hizmet veren yenilikçi bir firmadır. Teknopark İstanbul’un açılışından itibaren Ar-Ge ofisi burada yer alan firmamız yoğun olarak gerçekleştirilen test çalışmalarını ise İstanbul Akfırat’ta yer alan Türbin Teknoloji Merkezinde gerçekleştirmektedir.

Firmamız kurulduğu günden bu yana yüksek profilli mühendislik kadrosu ile turbomakineden medikal uygulamalara, havacılık sistemlerinden ileri seviye sızdırmazlık elemanları geliştirilmesine, enerji üreten sistemlerden içten yanmalı motorlara uzanan geniş bir yelpazede çeşitli ölçeklerde projelere imza atmış durumdadır. Bu özelliğiyle Türkiye’nin önde gelen mühendislik ve üretim firmalarına hizmet verdiği gibi, uluslararası arenada Kuzey Amerika’dan Uzak Doğu’ya çok uluslu şirketleri müşterileri arasına eklemeyi başarmış durumdadır. Firmamız misyon olarak aşağıdakileri benimsemiş durumdadır:

Türkiye’de stratejik önem arz eden enerji, savunma, havacılık ve malzeme alanlarında gerekli Ar-Ge çalışmalarının yapılarak yeni teknolojilerinin geliştirilmesi, bu projelerin sonucunda oluşturulan ürünlerin ekonomiye katkılarının sağlanması. Yurtiçine ve yurtdışına bu ürünlerin pazarlanması veya bu ürünler için lisansların yerli üreticiye verilerek katma değeri olan bu ürünlerin yurtiçinde üretilmesi ve yurtiçi ve yurtdışına pazarlanması,
Uluslararası olarak edinilen Ar-Ge kültürünün Türkiye’ye yerleştirilmesi ve Ar-Ge projelerinde görev alabilecek ve bu projeleri yönlendirebilecek personelin yetiştirilmesi,
Yurtiçi ve yurtdışında mühendislik desteği isteyen şirketlere yüksek kaliteli tasarım, analiz, test ve geliştirme desteği sağlamak ve bu projeler esnasında mevcut Ar-Ge personelinin geliştirilmesinde yardımcı olacak problemlerin sunulması ve bunların çözüme kavuşturulması,
Yurtiçinde ve yurtdışında bulunan yerli ve yabancı bilim adamları ile ortak projeler yaparak yeni teknolojilerin geliştirilmesi, özellikle yurtdışında doktora çalışmalarını tamamlamış ve simdi kazanmış oldukları tecrübe ve bilgilerini aktif olarak kullanamayan bilim adamlarına gereken ortamın oluşturulması ve SDM ekibi ile projelerde beraber çalışılması,
Türkiye’de mevcut destek ve tevsik programlarının eksiklerine dikkat çekilmesi, ve özellikle çalıştığımız alanlarda küçük Ar-Ge şirketlerinin daha fazla sayıda kurulabilmesi için yapılması gereken düzenlemelerin ve çalışmaların gerekli mercilere tavsiye edilmesi. Bu çeşit şirketlerin yaptığı çalışmalar yenilikçi ve dinamik yapılarından dolayı ihtiyaç duyulan teknolojilerin geliştirilmesinde önemli rol oynayacaktır

Firmamızın çalışmalarının yoğunlaştığı alanların özetlenmesi gerekirse bunlar:

İleri seviye tasarım ve sonlu elemanlar yöntemi (FEM) çözümleri – İleri seviye sistemler tasarımı, GD&T uygulamaları, Yapısal, CFD, Termo-mekanik, FSI, Yorulma Analizleri tümü lisanslı olan geniş yazılım altyapısı ile gerçekleştirilmektedir
Turbomakine Teknolojileri – Turbomakine teknolojileri ile ilgili çeşitli tasarımlar, analizler, test sistemleri geliştirilmesi ve testler
Turbomakine Sızdırmazlık Teknolojileri - Turbomakine Sızdırmazlık Teknolojileri ile ilgili tasarımlar, analizler, test sistemleri geliştirilmesi, testler ve şirket içi yazılımlar geliştirilmesi
İçten Yanmalı Motorlar – Powertrain geliştirilmesi ve tasarımı, dayanım, titreşim ve CFD analizleri, içten yanmalı motorlar ile ilgili test düzenekleri geliştirilmesi

SDM Sıradışı Arge ve Mühendislik yukarıda belirtilen alanlardaki çalışmalarla ve bunlara ek olarak medikal ve çeşitli diğer alanlarda aldığı patentlerle, yaptığı akademik ve konferans yayınlarıyla büyümesini sürdürmekte; ileri seviye mühendislikle inovasyon hedefine ve Türkiye’nin 2023 vizyonunda belirlediği hedeflere ulaşılması yolunda, özellikle enerji, turbomakine savunma, havacılık, medikal ve ileri malzemelerin geliştirilmesi ile ilgili alanlarda çalışmalar yapmaya devam etmektedir.

 

 

İleri Elektronik Teknolojileri sektöründeki diğer firmalar