SAHA İstanbul - Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Savunma Sanayii Teknolojileri

Sanayimizin, Savunma, Havacılık ve Uzay sektörlerinde verimliliğinin yükseltilerek, rekabet edebilirliğinin artırılması için, konuya odaklı çalışan, yada çalışma potansiyeli olan nitelikli işgücüne sahip, güç birliği ile ileri teknoloji ürünler üretebilen, bunları uluslararası arenada satabilen, ulusal ve bölgesel girişimler ile, bunları destekleyecek yapılara, şiddetle ihtiyacı vardır.

Türkiye’nin milli gelirinin yarısını üreten İstanbul Sanayisinin, Katma Değeri yüksek, teknolojik ürünler üretmesi amacı ile, Kuzey Marmara koridorunda faaliyet gösteren 65.000 sanayici firmamızın gücünü, kümelenerek, ortak bir sinerji yakalanması hedefi doğrultusunda, 2015 yılı Mart ayı içinde, 27 kurucu üyenin girişimleri ile SAHA İstanbul ~ Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği kurulmuştur. Küme merkez olarak Pendik’te bulunan Teknopark İstanbul’u seçmiştir. Avrupa yakası ve Trakya bölgesindeki faaliyetlerini koordine etmek üzere DESB Deliklikaya Sanayi Bölgesi’nde irtibat ofisini açmıştır. Halen Türkiyenin bütün bölgelerinden üye alarak çok hızlı bir büyüme kaydeden SAHA İstanbul, Türkiye’nin en büyük, üyesi olduğu Avrupa Havacılık Kümeleri Birliğinin büyük kümelerinden biri haline gelmiştir.
Savunma Sanayiinin her dalında, havacılık ve uzay sanayiinde firmalarımızı yönlendirmek, bilgilendirmek ve onlara rehberlik etmek suretiyle kümelenmeler oluşturmak, böylece milli üretim yetenek ve kapasitemizi artırma idealinden hareket etmektedir

Misyonumuz

Türk savunma, havacılık ve uzay sektörünün, yerlilik oranının arttırılması ve uluslararası rekabette üst seviyelere taşınması için üyelerinin teknolojik ve sektörel yetkinliklerini geliştirmek, üyeleri arasındaki işbirliğini destekleyerek güçlü bir ekosistem oluşturmaktır

Vizyonumuz

Türk savunma, havacılık ve uzay sektörünü ulusal ve uluslararası alanda güçlendiren lider bir küme olmak

Kurumsal Değerlerimiz

Yerli ve Milli Olmak: Savunma, havacılık ve uzay sektörlerinde gerekli ürün ve hizmetlere yönelik, iş birliği ihtiyaçlarının tespitinden, gerçekleştirilmesi aşamasına kadar yerli ve milli paydaşlarla çözüm üretme yaklaşımını benimser.

Sürdürülebilir Olmak: SAHA İstanbul, faaliyetleri çerçevesinde gerekli ihtiyaçların tespitinden, gerçekleştirilmesi aşamasına kadar toplum sağlığı ve güvenliği ile çevreye olan etkileri dikkate alır, çevresel ve sosyal standartların geliştirilmesine destek olmayı benimser.

Birlikte Çalışmak: SAHA İstanbul ekibi ve üyeleri, her işin bugün olduğundan daha verimli yapılacağına inanır, hedeflerini gerçekleştirmek ve geleceği paylaşmak için bir olur.

Bilimsel Olmak: Savunma, havacılık ve uzay sektörlerinde gerekli ürün ve hizmetlere yönelik iş birliği projelerinde, bilimsel kanıta dayalı, araştırma, analiz ve müdahale yaklaşımlarını benimser.

Yenileşimci Düşünmek: SAHA İstanbul tüm çalışmalarında sürekli gelişime ve değişime açık olmak, farklı ihtiyaçlara yenilikçi çözümler üretmek ve düşünülmeyeni düşünmek yaklaşımını benimser.

Kurumsal Yönetim Politikamız

Savunma, havacılık ve uzay sektörlerinde gerekli ürün ve hizmetlere yönelik, iş birliği ihtiyaçlarının tespitinden, gerçekleştirilmesi aşamasına kadar yerli ve milli paydaşlarla çözüm üretmek için;

Stratejik yönetim yaklaşımı ile gelecek hedeflerimizi planlar, paydaşlarımızın aktif desteği ile bu hedeflerimize ulaşırız.

Öğrenen ve gelişen organizasyon yaklaşımı ile çalışanlarımıza ve üyelerimize yetkinliklerini geliştirmeleri yönünde liderlik eder; başarılarını tanır, takdir eder ve ödüllendiririz.

Etkin paydaş yönetimi yaklaşımı ile tedarikçi ve iş birliklerimizle karşılıklı faydaya yönelik ilişkiler kurar ve geliştiririz.

Üye deneyimi yönetimi yaklaşımı ile üyelerimizin beklentilerini adillik, tarafsızlık ve gizlilik ilkesi ile değerlendirir, olumlu deneyimlerini arttırmaya yönelik çözümler geliştiririz.

Sürekli gelişim yaklaşımı ile süreçlerimizi etkinlik ve verimlilik ilkesiyle yönetir, teknolojik gelişimlerle destekleriz.

İş sürekliliği yaklaşımı ile süreçlerimize yönelik riskleri ve fırsatları değerlendirir, sürdürülebilir kalite yönetimini güvence altına alırız.

Bilgi güvenliği yaklaşımı ile kurumsal ve kişisel bilgi varlığını gizlilik, bütünlük ve erişebilir olma boyutlarında değerlendirerek güvence altına alırız.

İş Sağlığı ve İş Güvenliği yaklaşımı ile iş kazası ve meslek hastalığına neden olabilecek etkenleri önceden tespit etmek ve en aza indirmek için risklerimizi yönetiriz.

Çevre yönetimi yaklaşımı ile faaliyetlerimizin çevresel etkilerini dikkate alır, çevresel sürdürülebilirliği hedefleriz.

Sürdürülebilirlik yaklaşımı ile varlıklarımızı ve kaynaklarımızı yaşam çevrim sürelerince etkinlik ve verimlilik ilkesiyle yönetiriz.

Sosyal sorumluluk yaklaşımı ile küresel ilkelerle çalışmayı hedefler ve paydaşlarımıza bu yönde örnek oluruz.

Bu çerçevede ulusal ve uluslararası tüm standartları referans alarak, İlkelerimiz, değerlerimiz ve etik kurallarımız ışığında birlikte başarmayı ve bunun için gerekli kaynakları sağlamayı taahhüt ederiz.

 

Savunma Sanayii Teknolojileri sektöründeki diğer firmalar