QuantWifi Endüstriyel Tasarım Teknolojileri

QuantWifi

QuantWifi internet servisi sağlayıcı telekom firmaları için ev içi kablosuz bağlantı ve internet bağlantı kalitesini ölçen, sorunları tespit edip giderme yolları öneren bulut ve makine öğrenmesi tabanlı çözümler geliştirmektedir. İnternet trafiğinin çok büyük bir kısmı kablosuz bağlantılar üzerinden akmaktadır. Telekom firmaları ise klasik olarak toprak altındaki fiber kabloları ile evlere koydukları modemlere kadar olan DSL bağlantılarını uçtan uca yönetmektedirler. Modeme olan kablosuz bağlantılar ise Telekom firmaları için müşteri memnuniyeti sağlamanın hem zor hem de maliyetli olduğu bir alandır.

QuantWiFi çözümü sürekli olarak modem ile ona bağlı Wi-Fi cihazları arasındaki bağlantı performansını ölçüp, Wi-Fİ bağlantı kapasitesi hakkında Wi-Fi Servis Kalite metriklerini hesaba katarak karar verir. Wi-Fi Driver' dan alınan datalara dayanan piyasadaki diğer çözümlerin aksine, bu yaklaşım yüksek Wi-Fi problemlerinin hassasiyetle belirlenmesi ve etkili bir şekilde çözülmesini sağlar. Rakipler ağırlıklı olarak donanım tabanlı çözümlerini yüksek maliyetlerle önermektedir. QuantWiFi yazılım odaklı, telekom sitemlerine kolay entegre edilebilen bir çözüm ile rekabet avantajına sahiptir.

Endüstriyel Tasarım Teknolojileri sektöründeki diğer firmalar