Poyraz Denizcilik Teknolojileri
Kuruluş1995
Çalışan Sayısı5

Poyraz Deniz Entegre Loj. Des. Bil. Müh. Hiz. Tur. İnş. Eml. Ltd. Şti.

Şirketimiz, 20 yılı aşkın bir süredir, çoğunlukla savunma sektöründeki müşterilerimize yönelik olarak ELD konusunda danışmanlık ve ürettiği hizmetlerle, savunma sistemlerine ait teknik dokümanların ve bakım yöntemlerinin hazırlayarak bakım faaliyetlerinin yine şirketimiz tarafından geliştirilmiş olan "Bilgisayar Destekli Bakım Sistemi" üzerinden planlanması ve uygulanmasını sağlamaktadır.

1997 yılından itibaren Deniz Kuvvetleri K.lığının açtığı bütün Planlı Bakım Sistemi ihalelerinin tümünü kazanmış, bu kapsamda geliştirdiği BİDBAS olarak bilinen Bilgisayar Destekli Bakım Sistemi Uygulama Yazılımı ve sayıları 50,000’i aşan Bakım İşlem Kartları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın hemen bütün yüzer ve dalar birimlerinde Planlı Bakım faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılmaktadır.

2008 yılından itibaren de açılan yeni gemi inşa projelerinde de ana hatlarıyla aşağıda belirtilen ELD İsterlerinin karşılanmasında ana alt yüklenici olarak rol almaktadır:

Entegre Lojistik Destek Planının hazırlanması
Bakım Planlarının hazırlanması
Platformda mevcut her türlü sistem ve cihaz için (dizayn sistemleri dahil) standart yapıda ve Türkçe Teknik Dokümanların hazırlanması.

Bu maksatla kardeş şirketimiz Viya Grup tarafından geliştirilen özgün yapıdaki Teknik Doküman Editörü kullanılarak dokümanlarımız veri tabanı ortamında geliştirimektedir. Bu sayede içerik yönünden tutarlılık en üst düzeyde sağlanmaktadır.

Tesis İsterleri Planının hazırlanması
Bilgisayar Yazılım ve Donanım Planının hazırlanması
Başlangıç Yedek ve Destek/Kalibrasyon, Test ve Ölçü Aletleri İhtiyaç Analizlerinin yapılarak listelerin hazırlanması
Lojistik Destek Analizleri (LDA) kapsamında ELD İsterlerinde yer alan sistemler için Güvenilirlik, Hazır Olma ve İdame Edilebilirlik Analizleri (Reliability, Availability and Maintainability (RAM) Analysis) ile Ömür Devri Maliyet Analizlerinin yapılması. Şirketimizin yetenekleri ve altyapısı belirtilen 2 analizle sınırlı olmayıp talep edilmesi halinde;

Hata Modları, Etkileri ve Kritiklik Analizleri (Failure Modes Effects and Criticality Analysis (FMECA))
Bakım Seviyesi Analizleri (Level of Repair Analysis (LORA))
Güvenilirlik Merkezli Bakım Analizleri (Reliability Centered Maintenance (RCM)) Bu kapsamda koruyucu ve düzeltici bakım gereksinimlerinin belirlenmesi
Bakım Görev Analizleri (Maintenance Task Analysis) gibi analizlerde yapılabilmektedir.

Denizcilik Teknolojileri sektöründeki diğer firmalar