Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Teknolojileri
Kuruluş2016
Çalışan Sayısı16

Piri Reis Üniversitesi Teknopark İktisadi İşletmesi

Piri Reis Üniversitesi Teknopark Ofisinin amaçları;

Üniversitede Temel Araştırma, Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetlerini teşvik etmek;

Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetleri sonucunda Üniversitede üretilen bilgileri iş dünyası ve sanayinin kullanımına sunarak bu bilgilerin ticarileşmesini sağlamak,

Araştırmacılar ile sanayi arasında köprü görevi görerek Üniversite-sanayi işbirliklerine aracılık etmek,

Ulusal ve uluslararası proje desteklerine ve fikri ve sınai mülkiyet haklarının yönetilmesine dair danışmanlık hizmeti sunmak,

Özellikle bölgesel düzeyde yenilikçi bir ekosistemin oluşmasına yönelik çalışmalar yürütmek,

Araştırmacıların girişimcilik faaliyetlerini destekleyerek ekonomik ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunmaktır.

Denizcilik Teknolojileri sektöründeki diğer firmalar