ORTECH Denizcilik Teknolojileri
Kuruluş2014
Çalışan Sayısı 

ORTech Marine Inc.

Deniz taşıma araçları için IMO ve benzeri Uluslararası kurallara uygun yeni teknolojili üretim, saha uygulaması ve bakım-onarım faliyetlerinde bulunmak için kurulmuştur.

Ortech Marine; deniz araçlarının çevreye duyarlı işletimlerini sağlayabilecek teknolojileri araştırır, Ar-Ge, Ür-Ge ve inovasyon sürecini inceler, ülkemiz imkanları ile rekabetçi üretim ortamı kurarak yurt dışına bağımlılığı engellemeyi, gerektiğinde yurtdışı işbirlikleri kurarark tedarik eder ve know-how'ı ülkemize kazandırmayı amaçlamaktadır. 
Bu kapsamdaki faaliyetleriniz aşağıdaki gibi özetlenmiştir. 
Firmamız halihazırda, deniz araçlarında IMO kuralları ile zorunlu hale gelmiş olan balast suyu arıtma sistemlerinden ekonomik ve ekolojik yönden en uygun sisteme ulaşmış, bu sistemin tanıtım ve kullanım sürecini yönetmektedir. Danimarka BAWAT firmasının Türkiye temsilciliğini yürütmekteyiz.
Denizdeki mikro organizmaların Deniz araçlarına yapışarak araçların hareketlerini kısıtlayıcı olmalarını engellemek amacı ile kimyasal içermeyen tamamen doğal ekipman ve ürünler ile araçlarda yakıt tasarrufu ve hareket serbestliliği sağlayan Sea coat-USA ve Harsonic-Belgium ürünlerinin Türkiye temsilciliğini yapmaktadır.
Deniz araçlarının pervane shaftından sızan yağın denizi kirletmesini engellemek amacı ile Abcon-Danimarka ürününün Türkiye temsilciliğini yapmaktadır. 

Öneri ve iş planı geliştirdiğimiz ve potansiyel Ar-Ge ve Ür-Ge kuruluşları ile ilişkiler kurduğumuz projemiz, egzoz gazları açısından çevre kriterlerini sağlayan ve verimi yüksek içten yanmalı ağır dizellerin modernizasyonu ve doğal gaza dönüştürülmesidir. Bu projede GTÜ, İTÜ, MSÜ, PRÜ, YTÜ üniversiteleri ile etkin işbirlikleri kurmuş durumdayız.

 

Denizcilik Teknolojileri sektöründeki diğer firmalar