Net Zero Endüstriyel Tasarım Teknolojileri
Kuruluş2021
Çalışan Sayısı2

Net Zero

Firma 2021 yılında çevre, enerji, karbon ayakizi ve sürdürülebilir üretim konularında; dijital platformlar oluşturmak, proje geliştirmek, danışmanlık faaliyeti yapmak, eğitimler vermek amacıyla kurulmuş olup proje danışmanlığı yürütümü ve yönetimi ile  teknolojik alanlarda yazılım geliştirilmesi, araştırılması, üretimi bilgilerin elektronik ortamda elde edilmesi, yayılması, dağıtılması ve satışını yapmaktadır.

Proje Bilgisi

Green Delivery / Yeşil Teslimat projesi e-ticaret platformları ve lojistik şirketlerine iklim değişikliği ile mücadele noktasında farklı alt kırılımlarda sonuçlar ortaya koyan bir yazılım tabanlı sürdürülebilirlik projesidir. Geliştirilecek API tabanlı servisler vasıtasıyla her bir ürün teslimatına ilişkin parametreler e-ticaret siteleri ve lojistik şirketlerinden alınacak ve yine geliştirirlecek CO2 hesaplama metodolojileri ile bulut sunucularında hesaplanacak ve bu sonuçlar tasarlanacak arayüzler ve plug-inler vasıtasıyla servis edilecektir. Hesaplama işlemlerinin ardından son tüketicilere karbon ofsetleme opsiyonu sunulacak ve bu opsiyonun tercih edilmesi durumunda teslimata ilişkin sera gazı etkileri akreditasyona sahip karbon azalım projelerinden satın alınacak karbon kredileriyle sıfırlanacaktır.

Proje kapsamında e-ticaret siteleri ve lojistik şirketleri nakliye operasyonlarına ait; sera gazı emisyonlarının ölçülmesi, sera gazı emisyonlarının takip edilmesi, sera gazı envanteri çıkarılması ve raporlanması, bu çıktıların makro ve mikro düzeyde sağlanması, ürün ve müşteri bazlı hesaplanan sera gazı emisyonlarının BM Sürdürülebilirlik Hedefleri kapsamında akredite ofsetleme mekanizmaları tarafından sıfırlanması, Türkiye başta olmak üzere dünyadaki karbon azalım projelerine kaynak aktarılması çıktıları alması amaçlanmaktadır.

Proje kapsamı ürünün entegre edileceği sektörlere göre değişkenlik göstermektedir. E-ticaret entegrasyonlarında son tüketiciler, e-ticaret sitesi ve paydaşları kapsam dahilindedir. Kargo ve taşımacılık şirketlerine entegrasyonla beraber son tüketiciler (bireysel ve kurumsal) ve sektör paydaşları kapsam dahilindedir. Her iki farklı entegrasyon için ölçek globaldir.

Endüstriyel Tasarım Teknolojileri sektöründeki diğer firmalar