Mightycell İleri Malzeme Teknolojileri
Kuruluş2020
Çalışan Sayısı1
Web-

Mightycell Batarya Mühendislik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Mightycell, polimer elektrolit membran (PEM) tabanlı yakıt hücrelerinin dizayn, modelleme, üretim, test ve karakterizasyonu konularında tecrübelidir. Tübitak 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği aracılığı ile 2020 yılında şirketleşmiş olan Mightycell, insansız hava araçlarının uçuş süresini arttıracak, hidrojen kullanabilme oranı yüksek ve portatif hidrojen yakıt pili sistemi geliştirmektedir. Üretilecek prototipin önce forklift ve baz istasyonları, daha sonra ise otomobil, kamyon, tren ve gemiler için ölçeklenmesi hedeflenmektedir. Ayrıca akademik olarak Sabancı Üniversitesi bünyesinde PEM yakıt hücrelerinde düşük platin yüklemeli katalizör tabakaların hücre performansına etkilerinin araştırıldığı Comsol ve Matlab ortamlarında modelleme ve deneysel çalışmalar yürütmektedir.

Mightycell has extensive experience on design, modeling, fabrication, test and characterization of polymer electrolyte membrane (PEM) fuel cells. It was founded in 2020 with the support from Tübitak 1512 funding program to develop a portable hydrogen fuel cell system with high hydrogen utilization that can enhance the flight time of unmanned aerial vehicles. The resulting prototype is intended to be scaled up initially for forklifts and base stations and then for automobiles, trucks, trains and ships. Mightycell also conducts research on a Sabanci University based academic project investigating the effect of low platinum loading on cell performance by modeling on Comsol and Matlab as well as experiments.

İleri Malzeme Teknolojileri sektöründeki diğer firmalar