LiveWell Sağlık Bilimleri Teknolojileri
Kuruluş2012
Çalışan Sayısı9
Telefon0216 504 5240

2012 yılında doktor, biyomedikal ve bilgisayar mühendislerinden oluşan ekibimiz, tüm dünyadaki ölümlerin yaklaşık %30'unun kardiyovasküler hastalıklar (KVH) olduğunu ve Türkiye'de hastalığa yakalanma oranının %40 olması ve hastalık sebebi ile ölme oranının ise %25 (çoğunlukla Atriyal Fibrilasyonun neden olduğu) olmasını (bu oranın her dört ölümün 1'inden sorumlu olması) gözönünde bulundurarak bu oranı düşürebilmek ve artan sağlık masraflarını azaltabilmek amacı ile çalışmalarına başladı. Önleyici sağlık tedbirlerini herkese uygulanabilir basitlikte sunulması ile yıkıcı sağlık ücretleri önlenebileceğine inanan ekibimiz, kapsamlı ve karmaşık klinik veri analizini, sağlık planı sponsorlarının ve üyelerinin daha önce kronik hastalığı tespit etmelerine ve daha iyi yönetmelerine yardımcı olmak için kişisel koruyucu bakım ile birleştiren bir tıbbi teknoloji sistemi kurmaya karar verdiler.

Sağlık Bilimleri Teknolojileri sektöründeki diğer firmalar