KYR Marine Denizcilik Teknolojileri
Kuruluş2020
Çalışan Sayısı3
Web-

Denizcilik sektöründe Risk Değerlendirme sistemine yenilikçi bir yaklaşımla katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu amaçla yola çıkılan projede, hâlihazırda kullanılan risk değerlendirme sistemlerindeki başarı oranını düşüren kişisel yargıların ve gerçeklikten uzak verilerin elimine edilmesi ve geçmişte oluşan kazalardan elde edilen büyük verinin uygun bir yazılım ile harmanlanarak bilimsel temelli kesin sonuç ve nesnellik yakalanması hedeflenmektedir.

Denizcilik Teknolojileri sektöründeki diğer firmalar