Kuasar Marin Denizcilik Teknolojileri
Kuruluş2014
Çalışan Sayısı32

Kuasar Marin Mühendislik A. Ş.

Faaliyet Alanları

Kuasar Marin Mühendislik A.Ş.; savunma ve denizcilik sahalarına odaklı bir mühendislik firmasıdır. Kurucu ortaklarının gemi tasarımı, hesap ve ileri mühendislik analizleri, tasarım kontrol, tasarım yönetimi, gemi inşa, gemi test ve tecrübeleri süreçlerinde, çoğunluğu Türk Deniz Kuvvetleri’nde olmak üzere, 15 yılı aşan bir bilgi ve deneyim birikimi mevcuttur. Bu birikimden güç alarak; Firmamız müşterilerine gerek savunma projelerinde gerekse özel sivil gemi inşa projelerinde, tasarımın tüm spektrumunda çağdaş ve yenilikçi proje ve mühendislik çözümleri geliştirme, gemi inşa hesapları, gerek gemiler gerekse gemi sistemleri için ileri mühendislik analizleri ile tasarım doğrulama ve iyileştirme, proje süreçlerine yönelik muhtelif teknik destek ve danışmanlık hizmetleri sağlayabilmektedir. Bu hizmetlere ilave olarak; gerek Firma kabiliyetlerinin geliştirilmesi gerekse müşterileri için ArGe çalışmaları da icra etmektedir. Başlıca ArGe sahaları; özel gemi konseptleri geliştirilmesi, yenilikçi konvansiyonel ve konvansiyonel olmayan tekne form çözümleri geliştirilmesi, özel sistem ve sistem entegrasyon çözümleri geliştirilmesi, özel gemi yapısal çözümleri geliştirilmesi, vb.dir.

Denizcilik Teknolojileri sektöründeki diğer firmalar