Iwrobotix Denizcilik Teknolojileri

Iwrobotx

Iwrobotx, Tübitak-1512 desteği ile 2018 yılında otonom deniz temizleme ve veri toplama araçları geliştirmek üzerine Gebze’de kurulmuştur. Iwrobotx’in ilk ürünü Otonom Seviye 5 Deniz Temizleme Aracı Doris; 2019 yılında üretilmiş ve marmara denizinde çalışmalara başlamıştır.

Otonom Deniz Temizleme Aracı (Doris)

Doris; Otonom Seviye5 deniz temizleme aracıdır. 

Doris; Görüntü İşleme, Yapay Zeka ve  Otonom teknolojileri kullanarak deniz yüzeyindeki atıkları tanır, toplar ve toplanan atık verilerini internet ortamına aktarıp rapor olarak hazırlar. Doris; Otonom Teknolojiler sayesinde deniz yüzeyindeki deniz araçlarının hız ve rotasını hesaplayabilir ve kendi rotasını diğer deniz araçlarının rotasına girmeyecek şekilde düzenleyebilir. 

Doris; 2019 yılında Yalova’da çalışmalara başaladı. 2020 yılında Yalova’da yapılan çalışmalarda, deniz yüzeyindeki atıkların %35’i plastik atık olarak raporlandı. Yalova bölgesinde Deniz içindeki mikro-plastik oranı ise ortalama 0,234mg/lt olarak raporlandı. Bu oran 2021 yılında ve yaz aylarında %12 artış göstererek 262mg/lt olarak gerçekleşti. 2021 yılında Marmara Denizinde yapılan ölçümlerde denizdeki oksijen seviyesi 10metre derinlikte ve  müsilaj yoğun olan bölgelerde 4mg/lt O2 olarak gerçekleşti. Oksijen seviyesinin deniz içinde normal koşullarda 10-12mg/lt olması gerekiyor. Yapılan çalışmalara göre; müsilaj uzun süre deniz içinde kalırsa, marmara denizinde zararlı bakterilerin ve mikroorganizmaların çoğalmasını tetikleneceği öngörülüyor. Doris’e 2021 yılında eklenen yeni sensör teknolojileri ile Doris; 120metre derinliğe kadar denizin; Azot seviyesi, Fosfor seviyesi , Oksijen seviyesi, bulanıklık seviyesi ve biyo-çeşitlilik haritalarını oluşturabiliyor. Ayrıca Doris; sahip olduğu mikro-plastik sensörleri ile su içindeki mikro-plastik seviyesini de raporlayabilmektedir. BM raporlarına göre son 50 yılda okyanuslardaki asidik artık %26 olarak gerçekleşti. Okyanuslardaki asidik artışın ana nedeni denizlerdeki Fosfor ve Azot yükünün sürekli olarak artış göstermesidir. Denizlerdeki asidik artışı kontrol etmek için kamu kurumlarının denizlerdeki su sağlığını sürekli olarak takip etmeleri gerekmektedir. 

2020 yılında Kadıköy Belediyesi ile birlikte Caddebostan sahilde Doris çalışmalarına devam etti. Caddebostan sahilde yapılan çalışmalarda deniz yüzeyinden toplanan atıkların %40’ı plastik atık olarak gerçekleşti. Ayrıca Caddebostan sahilde yapılan çalışmalarda bölgenin mikro-plastik haritası oluşturuldu. Caddebostan sahilde mikro-plastik oranı 0,107mg/lt  olarak gerçekleşti. 

2021 yılında Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde bağlı Rumkale’de baraj suyunu temizlemek ve su verilerini raporlamak için GAP projesi kapsamında 1 adet Doris’in satışı üzerine görüşmeler devam ediyor. İlerleyen süreçte hem denizler hem de baraj, göl, nehir sularını korumak için bu teknolojinin daha da yaygınlaşması hedeflenmektedir.

Tübitak’ın Müsilaj araştırmaları için yayınlamış olduğu 1001 çağrısından “ Otonom İnsansız Deniz ve Hava Araçları ile Optimizasyon ve Yapay Zeka Temelli Müşterek Müsilaj Temizleme Yaklaşımı” isimli proje ile destek alan Iwrobotx, marmara denizinde müsilaj ile ilgili çalışmalara başlıyor. https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/26723/desteklenen_projeler-musilaj.pdf 

Denizcilik Teknolojileri sektöründeki diğer firmalar